Изабери страницу

ЈКП”Стандард” Шид моли грађане

ЈКП”Стандард” Шид моли грађане да у ситуацији када више не желе да држе свог пса да се обрате служби зоохигијене како би заједно покушали да решимо проблем.У Шиду и околним местима због несавесних грађана који овај проблем решавају тако што љубимца избаце на улицу ,љубимац постаје пас луталица.Контакт телефон 06538474427 Ацо.
Захваљујемо се унапред на сарадњи и разумевању и молио бих вас да поделите објаву како би заједно решили овај проблем

ЕПС ИСКЉУЧЕЊА!

Сремска Митровица 28.01.2021.

Дана 25.02.2021 .на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ радова
у ел.мрежи искључују КДС у:

 1. Бачинци

У ул.Вука Караџића од бр.52а до
бр.72 и бб. У ул.Ѕ.Јовина од бр.52 до
бр.80 и од бр.45а до бр.53 и бб.
08.30-09.30

КДС – Корисници дистрибутивног система
У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од
наведених радова.
Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније
укључи КДС.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЕПС РАДОВИ

 1. Шид
  Ул. Омладинска од бр. 44-72 и бр. 59
  Ул. Илије Башићевића б.б.
  Ул. Јована Дучића од бр. 25-27
  Ул. Мике Антића бр. 1 11.30-12.30
 2. Шид
  Ул. Савска од бр. 1-35 и 2-34
  Ул. Васе Стајића од бр. 25-27 и 52-54 13.00-14.00

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.
Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА “СРЕМСКА МИТРОВИЦА”

РАДОВИ

РАДОВИ

Због извођења радова на спајању прве фазе новог цевовода PE DN 560 mm са постојећим цевоводом испод ауто пута на изворишту воде Батровци у понедељак 21.12.2020.год. у интервалу од 08h до 20h без воде ће остати следећа насеља: Вашица, Илинци, ГП Батровци, Шид, Беркасово, Гибарац, Бачинци, Кукујевци, Ердевик и Бингула

ЗАКЉУЧАК СА СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Штаб за Ванредне ситуације

Број: 88-3/I-20/35

Дана: 04.12.2020

ШИД 

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације број 88-3/I-20-33/1 од 19.11.2020.год.), члана 41. став 5.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ број: 87/18),Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести (Сл. Гласник бр.66,93,94,100,111,120,122,126,138,141/2020.  члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број: 129/07, 83/14-др. закон 101/16-др. закон 47/18), члана 16. став 1. тачка 15. Статута општине Шид („Сл .лист општине Шид“ број:  1/19), члана 17. став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” број: 27/20), Штаб за ванредне ситуације општине Шид 04.12.2020,године доноси

ЗАКЉУЧАК

I

За време боравка на јавним местима а док траје опасност од ширења заразне болести COVID 19 у затвореном простору,грaђани су дужни да обавезно носе заштитне и да одржавају међусобно растојање од најмање 1,5 м између 2 лица која не бораве у истом домаћинству , односно на свака 4м2 може бити једно лице.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица 1,5м (испред продавница,апотека, банака) ношење заштитних маски је обавезно.

Препоручује се ношење маски и у свим другим приликама на отвореном простору које нису наведене а све док постоји опасност од ширења заразне болести COVID 19 у складу са препоруком Кризног штаба  Р.Србије.

II

Забрањују се сва јавна окупљања с присуством више од 5 лица у затвореном и на отворемом простору.Од ове мере изузете су радне организације, школске установе, тржни центри, продавнице и слични објекти  за које важи прописано ограничење броја присутних особа у сваком тренутку у односу на квадратуру објекта (мин. 4 м2 по особи)

III

Радно време угоститељских објеката, ноћних клубова, тржних центара, објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара, бутика и дечијих играоница се ограничава тако да ови објекти неће радити радним даном од 17,00 часова до 05.00 часова наредног дана а викендом неће никако радити.

IV

Радно време козметичких и фризерских салона,салона лепоте,фитнес центара,теретана и других вежбаоница неће радити радним даном од 17,00 часова до 05,00 часова наредног дана а викендом неће никако радити.

V

Угоститељски објекти који врше услуге доставе хране могу радити 24 часа укључујући и викенд у радном времену; радним данима  од 05,00 часова до 17,00 часова, након 17,00 часова до 23,00 може да продаје брзу храну путем шалтера, После 23,00 као и викендом може само достава хране.

VI

Радно време мењачница, занатских радњи, сервиса за моторна возила, техничких прегледа, сервиса беле технике ограничава се и они неће радити од 21,00 часова до 05.00 наредног дана а суботом од 17,00 часова до 05.00 наредног дана.

И у овим објектима се морају поштовати мере које се односе на максималан број лица у објекту, ношење заштитних маски и употреба дезинфекционих средстава.

VII

Радно време продавница прехрамбених производа, трговинских радњи, малопродајних објеката и трафика ограничава се тако да ови објекти неће радити од 21.00 часова до 05.00 часова наредног дана као и викендом.

Апотеке раде неограничено радним данима и викендом.

Бензинске пумпе раде неограничено с тим да после 17.00 часова обављају само делатност продаје горива.

VIII

Радно време зелених пијаца ограничава се на период од 05.00 часова до 17.00 часова радним данима  а викендом од 06.00 часова до 15.00 часова.

На пијацама је обавезно ношење заштитних маски.

IX

Радно време биоскопа,галерија, музеја, позоришта, библиотека ограничава се такоко да ови објекти неће радити од 17.00 часова до 05.00 часова наредног дана укључујући и викенд.

X

Сви услужни објекти морају да одреде одговорно лице које ће бити задужено за стриктно спровођење превентивних мера складу са одлукама Кризног штаба Републике Србије.

XI

Забрањујње се рад свечаних сала као и организовање прослава у затвореном и отвореном простору док постоји опасност од ширења заразне болести COVID 19.

XII

Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак број 88-3/I-20/33 од 19.11.2020.године

XIII

Закључак ступа на снагу одмах.

КОМАНДАНТ  ОПШТИНСКОГ

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Зоран Семеновић