Izaberite stranicu

ЕПС ПЛАНИРАНА ИСКЉУЧЕЊА-22.05.2023

Дана 22.05.2023. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:
1. Ердевик ул. Пинкијева од бр. 29-81 и 30-80 и б.б.

ул. Николе Тесле од бр. 1-17 и 2-32

ул. Цара Душана бр. 21

ул. Масарикова од бр. 35-99 и 30-92 и б.б.

ул. Шидска б.б

ул. Краља Петра првог б.б.

ул. Цара Душана од бр. 23-93 и 30-98

ул. Шидска од бр. 3-17 и 2-24 и 34-48

ул. Војвођанска од бр. 96-122 и бр. 85

 

08.00-15.00
2.      
3.      

КДС – Корисници дистрибутивног система

 

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.                                                           

  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

ЕПС ПЛАНИРАНА ИСКЉУЧЕЊА-20.05.2023

Дана 20.05.2023. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:
1. Ердевик ул. Карађорђева од бр. 27-71 и 28-74

ул. Пролетерска од бр. 3-37 и 2-32

Основна школа “Сава Шумановић” – ул. Светог Саве бр. 4

ул. Сремска од бр. 5-13 и 2-18 и б.б.

ул. Јанка Чмелика од бр. 29-69 и 38-84 и б.б.

ул. Карађорђева од бр. 73-77 и 76-86

ул. Сремска од бр. 15-47 и 20-66

ул. Живојина Мишића од бр. 25-87 и 24-88а

ул. Пролетерска од бр. 39-95 и 36-82а и б.б.

ул. Фрушкогорска од бр. 25-71 и 24-78

ул. Миланке Бранковић од бр. 1-17 и 2-14 и б.б.

ул. Јанка Чмечика од бр. 1-27 и 2-26

ул. ЈНА од бр. 1-91 и 2-102

ул. Сремска од бр. 1-7

ул. Лењинова од бр. 1-25 и 4-22

ул. Савска од бр. 1-7 и 2-10

Пионирски парк бр. 1

ул. Фрушкогорска од бр. 3-23 и 2-22

ул. Светог Саве од бр. 31-33 и бр. 63

ул. Војвођанска од бр. 1-83 и 2-92

ул. Николе Тесле од бр. 19-65 и 34-76

ул.Цара Душана бр. 28

 

08.00-15.00
2.      
3.      

КДС – Корисници дистрибутивног система

 

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.                                                           

  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“

ЕПС ПЛАНИРАНА ИСКЉУЧЕЊА-19.05.2023

Дана 19.05.2023. на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ  радова у ел.мрежи искључују КДС у:
1. Ердевик ул. Светог Саве од бр. 49-51а

ул. Гробљанска од бр. 1-21 и 4-16 и б.б.

 

09.00-13.00
2. Шид ул.Кнеза Милоша  60,62,64,66,78

ул.Карађорђева 67,69

12.00-13.00
3.      

КДС – Корисници дистрибутивног система

 

У случају временских неприлика Е.Д. Сремска Митровица задржава право да одустане од наведених радова.

Е.Д. Сремска Митровица задржава право уколико се радови заврше раније да раније укључи КДС.                                                           

  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“