Izaberite stranicu
Како Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица прописује право на легитимацију, председник општине Шид, Зоран Семеновић и Наташа Нонковић, руководилац Одељења за друштвене делатности Општинске управе општине Шид, доделили су легитимације које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Легитимације представљају јавну исправу којом се доказује да је имаоцу легитимације признато својство борца, ратног војног инвалида, мирнодопског војног инвалида, цивилног инвалида рата, односно корисника права на породичну инвалиднину или право на месечно новчано примање признатог као родитељу, супружнику или детету палог борца, војника који је погинуо или умро у Војсци, умрлог војног инвалида, умрлог цивилног инвалида рата или цивилне жртве рата, и које омогућавају лакше остваривање њихових права у складу са Законом.