Izaberite stranicu

Градина на Босуту код Вашице

Налази се на удаљености од око 8,7 километара од центра Шида, на левој обали реке Босут у насељеном месту Вашица.

Ситуирано је на високом брежуљку типа тела елипсоидног облика димензија 165 x 50 м, који својом висином доминира широм околином. Опасано је дубоким шанцем који је повезан са реком. 

Градина представља вишеслојно праисторијско насеље које је егзистирало у континуитету око 3,5 миленијума, од неолита до доласка Римљана у ове крајеве и један је од најзначајних археолошких локалитета за проучавање старијег гвозденог доба у нашој земљи. Културни слојеви на њему премашују висину од 7 м.

Најстарије насеље на Градини припада сопотско-ленђелској култури из периода млађег каменог доба, затим следе енеолит са Болерас – Чернавода III, рана бронза са винковачком културом уз повремене продоре инкрустоване керамике и културе Белегиш – Гава II. Периоду старијег гвозденог доба припада моћан културни слој чија дебљина износи 3.15 метара са десет стамбених хоризоната и више фаза обнављања. Живот на овом насељу завршава се у млађем каменом добу, када овде живи келтско племе Скордиска.