Izaberite stranicu

Избори 2020.

ШАБЛОН ЗА ПРОВЕРУ ПОТПИСА

УПУТСТВО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

УПУТСТВО ЗА ОПШТИНСКЕ ОВЕРИВАЧЕ

УПУТСТВО 2020

РОКОВНИК ШИД 2020

РОКОВНИК ЗА ИЗБОРЕ 21. ЈУНА 2020.

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

РЕШЕЊЕ О НЕИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОШИРЕНИ САСТАВ СРС

РЕШЕЊЕ О НЕИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОШИРЕНИ САСТАВ ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОШИРЕНИ САСТАВ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОШИРЕНИ САСТАВ СПС

Пословник ОИК Шид 2020

ОДЛУКА

ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОБРАЗАЦА НА ИЗБОРИМА ЗА 21. ЈУН 2020. ШИД

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА

ОДЛУКА О СПЕЦИФИКАЦИЈИ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ И КОНТРОЛНОГ ЛИСТИЋА

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ШИД 2020

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУСТВА ЗА ИЗБОРЕ 2020.

ОДЛУКА О БРОЈУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА

ОБРАЗАЦ БР. 20 АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ОБРАЗАЦ БР. 19 ИЗЈАВА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА И ЈАВНИХ ИЗВОРА ЗА ПОКРИВАЊЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

ОБРАЗАЦ БР. 18 УВЕРЕЊЕ ЗА ОДБОРНИКЕ

ОБРАЗАЦ БР. 17 ИЗВЕШТАЈ О ПРИСУТНОСТИ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

ОБРАЗАЦ БР. 16 СПИСАК ДОМАЋИХ ПОСМАТРАЧА

ОБРАЗАЦ БР. 15 ПРИЈАВА ДОМАЋИХ ПОСМАТРАЧА

ОБРАЗАЦ БР. 14 ЗАПИСНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОБРАЗАЦ БР. 13 ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

ОБРАЗАЦ БР. 12 ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА

ОБРАЗАЦ БР. 11 ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА

ОБРАЗАЦ БР. 10 ПОТВРДА

ОБРАЗАЦ БР. 9 КОНТРОЛНИ ЛИСТИЋ

ОБРАЗАЦ БР. 8 ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ

ОБРАЗАЦ БР. 7 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

ОБРАЗАЦ БР. 6 ИЗЈАВА БИРАЧА

ОБРАЗАЦ БР. 5 СПИСАК БИРАЧА

ОБРАЗАЦ БР. 4 ИЗЈАВА

ОБРАЗАЦ БР. 3 САГЛАСНОСТ

ОБРАЗАЦ БР. 2 ОВЛАШЋЕЊЕ

ОБРАЗАЦ БР. 1 ИЗБОРНА ЛИСТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКУПНОМ БРОЈУ БИРАЧА

ОБАВЕШТЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ ШИД

ЗБИРНО РЕШЕЊЕО ДОДЕЉИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД НА ИЗБОРИМА 21.06.2020