Izaberite stranicu
У току су радови на постављању и обележавању саобраћајне сигнализације у насељеном месту Кукујевци, на месту укрштања државних путева IIA реда број 120 и државног пута IIB реда број 315.
Саобраћајном сигнализацијом ће се извршити измена режима саобраћаја на начин да првенство пролаза имају возила која се крећу државним путем IIA реда број 120: Шид – Кукујевци – Кузмин.
Изменом режима саобраћаја створиће се услови за безбедније одвијање саобраћаја на овом делу пута.