Izaberite stranicu

Јавне установе

Зорица Граховац

Зорица Граховац

Директор

Дипломирани економиста

Контакт подаци: 022-710-661
069-715-586
Email: turizamsid@gmail.com

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШИД

Адреса: Цара Лазара 7
Телефон:022-710-088
Email: tourismsid@gmail.com
www.tourismsid.rs
Facebook: https://www.facebook.com/turizam.sid
Instagram: https://www.instagram.com/turorgsid/

Сазнајте више

Туристичка организација Шид основана је 2008. године када су почели и први облици туризма у општини Шид, основана је као јавна установа од стране Скупштине општине Шид са намером да општина постане видљива на туристичкој карти Србије.

Од 2008.године па све до данас Туристичка организација Шид извршава своју мисију, а то је да на најбољи могући начин, а у складу са могућностима промовише све природне и културно-историјске знаменитости на територији општине, а све у циљу унапређења развоја туризма.
У оквиру Туристичке организације Шид постоји водичка служба на Спомен обележју Сремски фронт, као и Туристичко-информативни центар, смештен у центру града, који представља идеалну полазну тачку за обилазак општине Шид, где се могу добити све потребне информације потребне једном туристи, а у склопу објекта налази се и сувенирница.

Основна делатност Туристичке организације Шид је уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области привреде:

-унапређење и промоција туризма општине Шид;
-унапређење пословања и допринос што успешнијем пословању у области привреде
-координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму;
-доношење годишњег програма и плана промотивних активности;
-обезбеђивање информативно-пропагандног материјала, којим се промовишу туристичке вредности;
-прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији;
-организовање и учешће у организацији научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
-организација и рад туристичко-информативног ценрта (прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, продаја сувенира, бесплатан пропагандни материјал идр.);
-посредовање у пружању услуга у домаћој радиности;
-подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора--Друге активности на промоцији туризма у складу са Законом и Статутом.

Никола Тарајић

Никола Тарајић

Директор

Дипломирани економиста

Контакт подаци: 066-88-55-900
Email: ustanovapartizan@mts.rs

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ „ПАРТИЗАН“ ШИД

Адреса: Карађорђева 90
Телефон: 022-2712-611
Email: ustanovapartizan@mts.rs

Сазнајте више

Установа за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“ Шид, у свом раду искључиво нуди спортски и рекреативни програм прилагођен свим узрасним категоријама, почев од деце предшколског узраста до завршних разреда средње школе, као и за све заинтересоване радне људе и грађане, у разноврсним спортско-рекреативним активностима.

На реализацији тако постављене програмске оријентације, наша Установа сарађује са основним и средњим школама Општине Шид, дечијим вртићима, многобројним друштвеним и приватним радним организацијама, пензионерима и осталим грађанима који показују интересовање за развој спорта и физичке културе у нашој Општини.

Циљ и задаци Установе „Партизан“ заснивају се у низу општих и посебних задатака, који имају трајни и општи друштвени значај:

-јачање и унапређивање здравља,
-подстицање правилног раста и развоја деце,
-повећање обима и нивоа моторичке информисаности, - правилног односа према спорту уопште,
-циљ нам је да омладину трајно и организовано стимулишемо на систематско вежбање и спортски тренинг,
-да младима у школама без обзира на реалне физичке способности и стварну спортску обдареност пружимо могућност да своје потребе у области спорта свестрано и квалитетно задовољавају и на тај начин се потврђују у овој области друштвеног живота,
-да својим активностима допринесемо ширењу олимпијског духа и фер плеја,
-да подстакнемо даље унапређење школског спорта и јачања материјалне основе за потребе школског спорта у околини,
-да допринесемо зближавању младих и омогућимо природнији развој врхунског спорта који почиње управо у школама.

Установа своја два објекта: ''Партизан и Спортску халу'' радо уступа разним Општинским удружењима и установама за промовисање културе и других друштвених манифестација.

Љубинка Пантић

Љубинка Пантић

Директор

Дипломирани археолог

Контакт подаци: 062-755-852
Email: ilijabosilj@gmail.com

 

МУЗЕЈ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ „ИЛИЈАНУМ“ ШИД

Адреса: Светог Саве 5
Телефон: 022-715-418
Email: ilijabosilj@gmail.com
www. mnuilijanum.rs
Facebook:sr-rs.facebook.com/mnu.ilijanum
Instagram: www.instagram.com/muzej_ilijanum

Сазнајте више

Најпознатији савремени уметници/сликари разликују се у начину уметничког приступа делу, њихов кист је препознатљив, понекад није потребно ни погледати потпис на дну платна. У нашем граду налази се Музеј наивне уметности „Илијанум“, који чува слике управо једног таквог уметника, Илије Башичевића Босиља, чија дела га сврставају међу најпознатије мајсторе модерног сликарства, због своје оригиналности и аутентичности.
Поред тога што га историја уметности данас најчешће сврстава у савремене ствараоце 20-ог века, неки историчари уметности су покушали да га определе као сликара арт брута, или, као аутсајдер уметника. Почетком 20. века у нашој замљи ( а у Европи и раније ) многи људи различитих професија и нивоа образовања почињу да цртају, сликају или пишу, јер су једино тако могли да искажу своје мисли, ставове и осећања. Њиховој уметности се дуги низ година није посвећивала пажња коју је она сигурно заслуживала. Уметници сами нису имали начина да своја дела промовишу, а струка их је заобилазила, те су били „невидљиви ствараоци“. Босиљева дела су, упркос бројним препрекама на које су наилазила ( као и сам уметник уосталом ) постала су светски призната и добила своје заслужено место у самом врху не само у српском већ и у светском ликовном стваралаштву.
Изложбе овог великог Шиђанина обишле су свет. Захваљујући њима светом се пронео глас и о нашем граду и његовом духу.
Међу многобројним приватним колекционарима у свету који поседују слике Илије Босиљ је и чувена италијанска глумица Софија Лорен , што је још један доказ величине овог сликара.
Колекцију својих слика, тачније двеста осамдесет и седам, и око педесет слика других наивних уметника из земље и света, Илија Босиљ поклонио је свом родном граду Шиду 1970. године и то је био повод за оснивање музеја .
2007. године магазин под називом „Сирова визија“ ( добитник награде УНЕСКА за најбољи часопис о уметности на свету ) уврстио је Илију Башичевића Босиља међу педесет најбољих тзв. аутсајдер уметника у свету.

 

Весна Буројевић

Весна Буројевић

Директор

Дипломирани историчар уметности

Контакт подаци: 063-513-058
Email: direktor@savasumanovic.rs

ГАЛЕРИЈА СЛИКА „САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД

Адреса: Светог Саве 7
Телефон: 022-712-614
Email: info@savasumanovic.rs
www.savasumanovic.rs
Facebook: https://www.facebook.com/sava.sumanovic/

Сазнај више

„Другачије је наше светло Срема, од оног у Паризу и Нормандији”,
рекао је Сава Шумановић приликом свог другог повратка у Шид, 1928. године не знајући да ће заувек оставити печат културног и уметничког стваралаштва нашег града.
Речи Саве Шумановића сем сликарског достигнућа обележавају културу свих грађана Шида који с поносом носе епитет грађанина Савиног града.
Сава Шумановић и његово дело је језгро културне бити Шида и културног идентитета наше општине и наше државе.
Дела најзначајнијег српског сликара 1952. године добијају своје уточиште у свом родном граду Шиду оснивањем Галерије.Галерија је основана ради заштите и презентације уметничког фонда сликара Саве Шумановића.
"Сматрајући животну жељу свога сина својом материнском и људском обавезом, остварујем је данас као наш заједнички циљ поклањајући Савино животно дело родном месту које је овековечио кроз своју љубав, учинио познатим и славним својим сликама. После несрећне и нагле смрти мога сина као аманет сам задржала толико пута поновљену жељу да његова уметност нађе место и буде сачувана у нашем родном крају. Испуњавајући тај аманет, уверена сам у дубоко разумевање и љубав којом ће бити прихваћен како од грађана Шида, тако и од будућих нараштаја..." речи су Савине мајке Персиде Шумановић саткане у Даровни уговор, састављен на десетогодишњицу трагичне смрти свога сина. Њена написана последња воља 11. марта 1952., насловљена као "Моје завештање", заведена је у Среском суду у Шиду.
Као национална установа културе, Галерија чува богат уметнички фонд који броји 417 дела, од тога 350 слика урађених техником уља на платну и 67 скица у разним техникама(цртеж, пасетел, акварел, разблажена темпера), стара се о њему, бави се њиховом конзервацијом и рестаурацијом, проучавањем и излагањем.
Након смрти Персиде Шумановић у посед Галерије дошла су и многобројна документа која је она сачувала, а од великог су значаја за проучавање уметникове личности и дела.
У непосредној близини Галерије налази се Спомен кућа Саве Шумановића, која је под заштитом Завода за заштиту споменика културе а од 1982. године отворена је за посетиоце у којој је сачуван породични намештај и атеље у коме је Сава Шумановић стварао ремек дела.

Славица Варничић

Славица Варничић

Директор

Дипломирани економиста

Контакт подаци: 062-755-828
Email: slavica.varnicic@gmail.com

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ“ ШИД

Адреса: Петра Кочића 1
Телефон: 022-716-844
Email: bibliosid@mts.rs
www.bibliotekasid.rs
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotekasid/

Сазнај више

Једна од значајнијих установа културе нашег града је свакако Народна библиотека „Симеон Пишчевић“ која има завидан библиотечки фонд и традицију дугу 170 година.
Библиотека има кључну улогу у култури града како у прикупљању и кориштењу информација, тако и у омогућавању приступа широком распону информацијских извора. Настоји да корисницима пружи различите врсте потребног знања на основу властитих фондова, као и да их упути на све остале релевантне изворе, документе или установе, који могу задовољити њихове захтеве. Сврха библиотекарске делатности огледа се и у едукацији. Што значи, да поред белетристике , библиотека својим фондом помаже образовању.
Пре свега треба истаћи Одељење са дечијом литературом јер у времену, када је техника загосподарила на свим пољима, посебна вештина је постало васпитати дете и научити га да воли књиге и да у читању ужива.
Много је разлога због којих се развија љубав према књизи и навика читања у што ранијем узрасту. Књига подстиче развој интелигенције, повезивање говорног и писаног језика, обогаћивање речника, продубљује машту и доприноси развоју креативног мишљења, усвајању моралних вредности и хуманих порука. То постаје активност и преноси се сa генерације на генерацију и готово свако дете у њој ужива.
Књиге су богат извор информација. Свака нова прочитана књига пружа мноштво нових информација до којих на други начин нисте могли да дођете.
Добро је знано да читање побољшава речник и језичке способности. Сваки пут читањем наилази се на мноштво нових речи и израза, фраза и стилова писања.
Чувена српска књижевница Исидора Секулић о књизи каже :
„Шта је књига ? Узета на око, то је мала ствар од хартије, узета у суштини, то је једна од најјачих страсти и сласти, то је тиха вода што брег рони, то је динамит који чупа и диже у ваздух, то је узвишен и мудар учитељ или заводник... “
Народна библиотека „Симеон Пишчевић у Шиду већ годинама достојно служи народу и генерацијама које долазе .

Дејан Логарушић

Дејан Логарушић

Директор

Дипломирани правник

Контакт подаци: 022/ 712-823
Email: sid.csr@minrzs.gov.rs

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШИД

Адреса: Лазе Костића 1
Телефон: 022-710-721
Email: centarsid@gmail.com
www.centarsid.com

Сазнај више

Јавна установа Центар за социјални рад „Шид“ у Шиду основана је 1979. године са циљем оставаривања права и пружањем услуга из области социјалне заштите грађанима шидске општине.
Центар за социјални рад обавља послове у остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује република, аутономна покрајина и локална самоуправа. ЦСР у складу са актима јединице локалне самоуправе, учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе.
У вршењу јавних овлашћења Центар за социјални рад „Шид“ обавља следеће послове:
1. Остваривање права на новчану социјалну помоћ
2. Oстваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица
3. Oстваривање права на помоћ за оспособљавање за рад
4. Oстваривање права на смештај у установу социјалне заштите
5. Oстваривање права на смештај одраслог лица у другу породицу
6. Xранитељство
7. Усвојење
8. Старатељство
9. Одређивања и промене личног имена детета
10. Мере превентивног надзора над вршењем родитељског права
11. Мере корективног надзора над вршењем родитељског права
Поред службе стручних послова, Центар за социјални рад „Шид“ као организациону јединицу поседује службу за локалне услуге, која се бави оставаривањем права на једнократну новчану помоћ и пружа услугу-лични пратилац детета.
Запослени у ЦСР „Шид“ професионално и у складу са начелима социјалне заштите помажу грађанима да оставре своја права из области социјалне заштите и задовоље основне животне потребе. Пружају подршку и предузимају законом предвиђене мере са циљем решавања личних тешкоћа корисника, породичних проблема, помажу у превазилажењу тешкоћа око васпитања деце, брину о старим и немоћним и свим другим корисницима којима је неопходна помоћ и подршка друштва да би превазишли тешкоће, а све у циљу остваривања људских права и достизања социјалне правде за све грађане шидске општине

Срђан Малешевић

Срђан Малешевић

Директор

Дипломирани инжењер пољопривреде

Контакт подаци: 022/715-303
069/718-099
Email: maleshs@gmail.com

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ШИД

Адреса: Карађорђева 42, Шид
Телефон: 022/712-527
Email: direktor@kocsid.org.rs
www.kocsid.org.rs
www.facebook.com/koc.sid

Сазнај више

Културно образовни центар у Шиду као и све културне институције има задатак да презентује културно и уметничко стваралаштво на начин који је доследан развијању и ширењу видика пратећи ток и усавршавање уметности како у нашој земљи тако и у свету.
Ни један народ не опстаје ако изостави свој уметничи и културни утисак . Под културом се подразумева све оно што је човек створио, као и начин живљења у најширем смислу.
Културно образовни центар поред свега у основи има задатак очувања управо дела створених од једног човека и дела створених од заједнице . Оснивањем 1960. године Културно образовни центар је имао, на првом месту , образовање и носио је назив Раднички универзитет , а 1974. године тај Раднички универзитет добија пун назив Раднички универзитет „Никола Влашки“ Шид, Центар за културу. Поред Центра за културу у заједништву су били још Народна библиотека, Радио Шид, Музичка школа, касније отворена је и делатност ауто школа.
Крајем 80-тих година тадашњи Центар за културу мења форму и све његове делатности постају самосталне установе. Центар за културу 1990. мења и свој назив и постаје Културно образовни центар чији је оснивач Скупштина општина Шид. Установа је јавна служба која обавља послове из делатности културе којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потребе грађана, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе.
У Културно образовном центру Шид функционишу делатности евидентиране као секције :
-СКУД „Свети Сава“
- Народни оркестар
- Тамбурашки оркестар
- Градски хор „Хоршидеја“
- АП „Бранислав Нушић“
- Балет
- Књижара „Доситеј“
- Издаваштво