Izaberite stranicu

Општина Шид расписује Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатичких вентила и делитеља, са циљем финансијске помоћи домаћинствима у процесу енергетске санације у 2022.години.Право учешћа на Јавном позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање ове делатности, који врше набавку и уградњу материјала, опреме и уређаја. Услове које привредни субјекти треба да испуњавају, као и списак неопходне конкурсне документације, истакнути су у Јавном позиву на сајту општине Шид. Преузимање документације омогућено је путем сајта општине Шид, банер ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2022.Рок за подношење пријава траје од 01.08.2022.године до 15.08.2022.године. Пријаве се подносе на писарници Општинске управе општине Шид или препоручено поштом на адресу Општина Шид, Комисији за праћење реализације појединачних пројеката енергетске санације. О јавном позиву можете се детаљније информисати на линку ⬇️