Izaberite stranicu

ОДЛУКА О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ КУЋНИХ АПАРАТА, НАМЕШТАЈА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИГ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И БРОЈА ОСВОЈЕНИХ БОДОВА

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 2022

1. Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Шид 2. Пријавни формулар - привредни субјекти 3. Одлука о продужењу рока Јавног позива за учешће јавних субјеката 4. Прелиминарна листа...

КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Шид у 2022. години

ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕПреузми БУЏЕТ ПРОЈЕКТАПреузми РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВАПреузми ОБАВЕШТЕЊЕПреузми ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ...

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06), Одлуке о буџету општине Шид за 2022. годину („Сл.лист општине Шид“ број 28/21), члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским...