Izaberite stranicu

На основу предлога Министарства заштите животне средине, Влада Србије усвојила је на јучерашњој седници Уредбу о проглашењу парка природе "Мали Босут". Тиме је "Мали Босут" постао први парк природе на територији општине Шид.

Водоток Босут са својим обалним појасом представља еколошки коридор од међународног, националног, односно изузетног значаја и природно добро сврстано у I категорију заштите. Присутна водена, мочварна, приобална и шумска станишта овог подручја представљају станиште за 131 таксон виших биљака, 26 врста сисара, 27 врста бескичмењака, 11 врста водоземаца, 9 врста гмизаваца, 118 врста птица, 62 врсте планктона и 16 врста риба, од којих велики број строго заштићених врста.

Општина Шид захваљује се министарки заштите животне средине, Ирени Вујовић на подршци у настојању да се створе услови за међусекторску сарадњу на дугорочном очувању и унапређењу природних вредности целокупног водотока Босут.