Izaberite stranicu

План примере мера

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ У ШИДУ

На основу члана 36. став 1 алинеја 11 Одлуке о Општинској управи Општине Шид ("Сл. лист општине Шида", бр. 7/17, 26/19) и члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 94/20), Начелник општинске управе доноси

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА

ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ У ШИДУ

 

Према прописима у области безбедности и здравља на раду, послодавац је дужан да обезбеди здрав и безбедан рад запослених и других лица присутних у процесу рада. У том циљу дужан је да спроводи превентивне мере безбедности и здравља на раду ради спречавања, отклањања или смањења ризика, односно мере за заштиту запослених од инфекције и ризика повезаних са вирусом. 

У циљу заштите здравља запослених од ширења заразне болести COVID-19, на територији Републике Србије, у складу Закона о безбедности и здравља на раду, Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, Општинска управа Шид у овом плану примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, утврђује превентивне мере и организовање процеса рада који ће обезбедити побољшање стања и виши ниво безбедности и здравља запослених и радно способних лица, а које ће бити укључене у све активновсти рада на свим нивоима организације.

План примене мера саставни је део Акта о процени ризика у Општинској управи општине Шид.

 

1. СИМПТОМИ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

COVID-19 је заразна болест узрокована тешким акутним респираторним синдромом вирус корона (SARS-CoV-2). Време инкубације до појаве првих симптома је обично између 2 до 14 дана. У току трајања инкубације, особи која има инфекцију COVID-19 могу се развити симптоми као што су:

   • кашаљ;
   • повишена температура,
   • отежано дисање;
   • губитак чула мириса и укуса;
   • бол у мишићима;
   • мучнина;
   • дијареја.

 С друге стране, тежи симптоми обухватају упалу плућа и отказивање органа и најчешће се јављају код лица са ослабљеним имунолошким системом, старијих и лица са хроничним здравственим проблемима.

 

COVID-19 СЕ ПРЕНОСИ И ШИРИ, НАЈЧЕШЋЕ НА ДВА НАЧИНА: 

 • директним контактом - капљично са особе која је инфицирана вирусом;
 • индиректно – додиром преко контаминираних површина на којима вируси могу одређено време да преживе.

2. ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

 Обезбедити да сви запослени уколико имају симптоме који указују на COVID-19 не долазе на посао, већ да се одмах повуку у самоизолацију.

 • Обавезно је да се ове особе у тим случајевима одмах јаве свом непосредном руководиоцу и изабраном лекару и епидемиологу у Институту за јавно здравље у месту становања и даље поступају по њиховим инструкцијама.
 • Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и уста маском, марамициом или поставити унутрашњу страну лакта.
 • Пре уласка у пословни простор, обавезна је дезинфекција обуће.
 • Обезбедити довољну количину гела за дезинфекцију руку.
 • Избегавати блиске контакте, посебно са особама које имају симптоме прехладе и грипа, односно омогућити минималну дистанцу од друге особе најмање 2 m.
 • Често прање руку, топлом водом и сапуном, минимум 20 секунди, посебно након „ризичног“ контакта.
 • У недостатку воде и сапуна, користити дензифекциона средства за руке са садржајем минимум 70% алкохола.
 • Избегавати додиривање уста, носа и очију, осим марамицом и чистом руком.
 • Чишћење и дезинфекција радних површина, пре свега радних столова, тастатура, мишева, телефона, канцеларијског прибора итд.
 • Често проветравање канцеларија и пословних просторија.
 • Уносити довољно течности и витамина, редовни оброци и спавање (одржавање имунитета).
 • 3. ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

 • Запосленима на дневном нивоу обезбедити коришћење средстава за основну хигијену и заштиту (топлу воду, средства за дезинфекцију руку и радних површина, заштитне маске и рукавице).

 

 • Обезбедити одговарајућа средства за дензифекцију у свакој радној просторији.
 • На зиду поред лавабоа поставити пластифицирано упутство за правилно прање руку.
 • За све запослене обезбедити средства и опрему за личну заштиту: заштитне маске
 • ( платнене и хируршке), а по потреби и заштитне рукавице.
 • Средства за дензифекцију која трба користити: алкохол 70%, асепсол 1%, средство за дезинфекцију на бази натријум хипохлорита.
 • На локацији послодавца, где је то могуће, а због протока већег броја запослених, увести обавезно мерење температуре, безконтактним термометром. Мерење температуре се врши на улазу у објекте од стране лица задужених за ове послове. Лица које врше безконтактно мерење температуре, морају бити опремљена заштитним маскама, зашитним наочарима/визиром, заштитним рукавицама.
 • Дозвољава се наручивање и достава хране запосленима, с тим да запослени своју доставу преузме непосредно испред улаза у објекат.. Уместо тога даје се препорука запосленима да доносе готову храну у произвиђачкој амбалажи, или суву храну припремљену код куће.
 • У циљу превенције ширења вируса, запосленима у складу са могућностима и природом посла, обезбедити рад од куће.
 • Запослени који обављају рад на терену увек одржавати дистанцу од других лица најмање 2 m.
 • У случају да се у просторијама задеси особа са симптомима налик прехлади или грипи, а не понаша се у складу са мерама опште превенције, треба да се са дозвољене дистанце упозори од стране запослених.
 • Ако особа не послуша упозорење треба позвати „обезбеђење/полицију“ (ако је присутно обезбеђење, а ако не, онда полицију, уз услов да су опремљени заштитним маскама и рукавицама).
 • Уколико се у просторијама задеси особа (запослени/пословни партнер/посетилац) којој се стање налик прехлади или грипу нагло погорша, потребно ју је на безбедан начин изоловати и позвати хитну медицинску службу.
 • У случају да дође до сумње да је запослени инфициран „корона вирусом“ и буде упућен у „самоизолацију“ (својевољно или по предлогу лекара), потребно је обезбедити медицинску потврду (лекарско уверење) да је по овом основу одсуствовао.

 

НАПОМЕНА ОДГОВОРНОСТИ: АПЕЛОВАТИ НА ЗАПОСЛЕНЕ ДА ДАТУ СИТУАЦИЈУ НЕ ЗЛОУПОТРЕБЉАВАЈУ, С ОБЗИРОМ ДА СЕ НА ТАЈ НАЧИН СИСТЕМ ПОД РЕЛАТИВНИМ ПРИТИСКОМ ДОДАТНО ОПТЕРЕЋУЈУ НА ШТЕТУ ЗАЈЕДНИЦЕ.

 

 • Свести на минимум све активности екстерних добављача услуга (сервисери, одржавање, испитивања опрема и инсталација, ревизија и сл.), односно боравак и долазак екстерних лица у пословном простору без преке потребе.
 • Запослени који у току рада са другим лицима, долазе у контакт са другим лицима (на терену, шалтеру и сл.) морају увек користити заштитне рукавице, заштитне маске, уз стално одржавање минималне дистанце од 2m. Избегавати контакте са лицима која исказују симптоме инфекције (кашаљ, кијање и сл.).
 • Уколико је потребно извршити оверу екстерних докумената (потписивање и сл.), то обављати тако да се увек одржава минимална дистанца од 2m, не користити исте оловке. Обавезна је употреба заштитних рукавица и заштитне маске. У затвореној просторији не би трбало да борави више од 4-5 особа.
 • Омогућити стално природно проветравање радног простора на местима где је то могуће.
 • За време рада, руке прати што чешће, сапуном, минимум 20 секунди у складу са упутством за правилно прање руку.
 • Користити 70% алкохол за дензифекцију.
 • Поставити отираче на улазу у пословни простор (на локацијама где је то могуће) натопљене дезинфекционим средством (раствор натријум хипохлората). Уколико то није могуће, обезбедити назувице за обућу, која ће се након коришћења и изласка из простора бацити у одговарајућу канту са кесом, а канте редовно празнити.
 • Редовно дезинфиковати кваке врата.
 • Лица задужена за одржавање хигијене простора (агенције, запослени и сл.) активно укључе у спровођење безбедносно – хигијенских мера ( повећати број радних сати или увести додатне термине). Лица која обављају ове послове морају бити опремљена заштитним рукавицама, маскама, радном одећом (мантил и сл.).
 • Личну одећу држати одвојено од службене/заштитне одеће и опреме.
 • Након санитације просторија потребно их је добро проветрити.
 • Мере санитације радних и помоћних просторија примењивати пре почетка рада, у прекидима рада, а у току рада (препоручљиво на свака 2 сата) и на крају радне смене.
 • Уколико дође до несташице маски, код коришћења платнених маски, исте на крају рада је могуће опрати на највишој температури прања (95ºC, нормалан процес) и након тога просушити је пеглањем са највишом температуром плоче (150 ºC).
 • Екстерна лица ( посетиоци, клијенти и сл.), док се налазе у пословном простору, морају све време да носе заштитну опрему.
 • За случајеве који се појаве у току рада, а индукују на зараженост вирусом, одмах се јавити непосредном руководиоцу и поступати по општем упутству Реаговање у случају сумње да је запослени заражен COVID – 19.

4. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ ПОСЛОВНИХ САСТАНАКА

 ПРИЛИКОМ ОДРЖАВАЊА САСТАНАКА ПРЕПОРУЧУЈУ СЕ СЛЕДЕЋЕ МЕРЕ: 

 • При уласку у пословне просторије поставити обавештење да је при уласку обавезна дезинфекција руку за све (запослене и посетиоце).
 • Приликом пословних сусрета избегавати руковање и срдачно поздрављање.
 • Ограничити групне пословне састанке (до броја који је прописан одлуком/препоруком/упутством надлежних органа).
 • За састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од бар 2m.
 • Пре почетка и након састанка потребно је проветрити и дезинфиковати просторију
 • ( радне површине, кваке, коришћену апаратуру и сл.).
 • Ограничити време трајања састанка на најмању меру, уколико је могуће до 15 минута.
 • Дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива итд.
 • За запослене који раде са странкама обезбедити дезинфекциона средства за руке и заштитне маске.

5. ИНТЕРНА ХИГИЈЕНА 

МОРА СЕ РАДИТИ НА ПОДИЗАЊУ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ИНТЕРНЕ ХИГИЈЕНЕ КОЈА ОБУХВАТА ОРГАНИЗАЦИЈУ И КОНТРОЛУ: 

 • стања и чистоће свих радних површина,
 • хигијене санитарних просторија,
 • хигијене амбалажних материјала и површина са којима запослени/друга лица долазе у контакт,
 • чувања и употребе хемикалија.

ИНТЕРНУ ХИГИЈЕНУ СПРОВОДИТИ ПРЕМА СЛЕДЕЋИМ УПУТСТВИМА: 

 • Радни дан треба започети са природним проветравањем радног простора, отварањем врата и прозора (тамо где је то могуће).
 • Свакодневно, пре почетка рада запослени мора пребрисати (дезинфиковати) радне површине са којима долази у контакт као и опрему коју користи.
 • За све запослене који раде у канцеларији важно је да се свакодневно дезинфикују радни столови, телефони, тастатуре и „миш“, хефталице, бушилице, хемијске оловке.
 • У свакој смени у којој се организује рад мора се обезбедити да се чисти под и санитарни чвор. Подови се перу водом и раствором натријум хипохлорита .
 • Најмање један пут у свакој смени се организује и дезинфекција ових површина.
 • Забрањено је гомилање отпада, посебно хране.
 • Канте са комуналним отпадом се морају редовно празнити сваки дан.

6. РАДНЕ ПОВРШИНЕ, ЧАШЕ И ДРУГА ОПРЕМА

 Смањити кување кафе и чаја на минимум.

 • За време пандемије не користити заједничке чаше, шоље, есцајг.
 • За прање чаша, шоља и других посуда и опреме који се користе за припрему топлих и хладних напитака се користи чиста вода и детерџент.
 • Препоручује се употреба воде за пиће из јавног водовода, Уколико се користи вода из аутомата, неопходна је редовна дезинфекција свих славина, ручица и делова који се хватају или притискају при пуњењу чаша.

7. ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 

 • Пре употребе рачунара дезинфиковати тастатуру, миш и подлогу за миш 70% алкохолом.
 • Након употрбе рачунарске опреме поновити исти поступак.
 • Мобилни телефон избрисати са свих страна више пута у току дана 70% алкохолом.
 • Фиксне телефоне дезинфиковати више пута у току дана истим поступком, а нарочито телефонску слушалицу.

8. ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА АУТОМОБИЛА

 У аутомобилу увек држати средство за дезинфекцију (најбоље 70% алкохол), папирне марамице или убрус.

 • По уласку у аутомобил, испрскати руке и обућу средством за дезинфекцију.
 • Пре изласка из аутомобила (по завршетку вожње) поново алкохолом испрскати руке, управљач, мењач и кључ од аутомобила.
 • У аутомобилу избегавати седење један поред другог, већ један иза другог, најбоље дијагонално.
 • Препорука је да се у аутомобилу превозе највише две особе.

9. ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ ПРИЛИКОМ РАДА СА ПАПИРНИМ ДОКУМЕНТИМА

 • У току рада са папирном документацијиом обавезна је употреба заштитних рукавица и заштитне маске.
 • Поставити засебан радни сто/пулт за пријем/отпрему документације.
 • Пријем документације вршити тако да лице које доноси документацију исту одложи на радни сто /пулт, након тога преузети документацију водећи рачуна да се увек одржава минимална дистанца између 2 лица од 2m.
 • Код потписивања докумената захтевати од лица којем је потребно потписати одређени докуменат да одржава дистанцу од најмање 2m.
 • Водити рачуна да за столом/пултом буде највише једна особа у исто време.
 • Потписивање, као и држање докумената се врши уз коришћење заштитних рукавица и заштитне маске.
 • Запослени и посетиоци не смеју користити исту оловку за потписивање докумената.
 • Отварање пристиглих паковања/коверти вршити за столом намењеним за манипулацију документацијом.
 • Коверту/амбалажу уколико није потребна, бацити у канту са осталим отпадом.
 • Редовно дезинфиковати сто који се користи за потписивање, као и оловке које се користе за потписивање.

10. ХИГИЈЕНА ЗАПОСЛЕНИХ

 • Нарочито је важна хигијена руку
 • Руке треба прати топлом текућом водо и сапуном. Руке се морају прати што чешће, а обавезно пре почетка рада, пре припреме и конзумирања хране, у сваком тренутку када се запрљају или контаминирају, после употребе тоалета, и посебно често приликом рада са странкама.

11. ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ

 Заштитне рукавице штите од директног контакта са прљавим и инфицираним површинама само ако се правилно користе.

 • Ако са њима додирујете контаминиране површине, а затим телефон, оловку, своје одело, лице, алат, онда оне не могу да спрече пренос инфекције.
 • И када носите рукавице, перите руке са рукавицама.
 • Рукавице преносе инфекцију на све површине које додирујете.
 • Отварајте врата, ако је могуће, без додиривања кваке (лактом). Врата гурните телом, ногом, светло палите лактом, надлактицом.
 • Свако смањење контаката даје већу шансу да се смањи пренос инфекције.

12. ЗАШТИТНЕ МАСКЕ

 Заштитне маске морају да носе сви који остварују блиски контакт са другим особама.

 • Није свака респираторна инфекција изазвана корона вирусом, али свако слабљење имунитета за неког може бити кобно.
 • Заштитне маске штите вас од директног удисања инфективног агенса само ако их правилно користите.
 • Једна маска се може користити само док се не овлажи.
 • Маска која се скине не сме се враћати на лице и поново користити, осим платнене која се може опрати откувавањем.
 • Заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп, остављати да виси око врата. Тако и сама постаје извор инфекције.

13. ХИГИЈЕНА ТОАЛЕТА

 • Тоалети се морају више пута у току смене чистити и дезинфиковати уз употребу средстава за дезинфекцију.
 • У тоалетима су обезбеђени лавабои са хигијенски исправном топлом и хладном водом, као и средства за прање руку и папирни убруси.
 • У сваку канту се морају поставити кесе.
 • Кесе се не смеју препуњавати и морају се редовно мењати.
 • Кесе које се бацају се морају везати и одложити у контејнер са комуналним отпадом.
 • Забрањено је коришћење заједничких крпа и пешкира.
 • Користити папирне убрусе за брисање руку, искоришћене убрусе одмах одложити у канту.

14. ЗАШТИТА ОД ПРЕНОСА ИНФЕКЦИЈЕ ДИРЕКТНИМ КОНТАКТОМ

 • Забрањено је руковање, грљење и љубљење при сусретима.
 • Сведите физички контакт са свима на минимум.
 • Не додирујте нос, очи , уста, лице пре него што добро оперете руке.
 • Не користите платнене марамице за брисање носа.
 • Не остављајте папирне марамице на сто и друге радне површине.
 • Увек када је потребно руковати чврстим предметима и амбалажом, дезинфиковати их 70% алкохолом.

 

ПРАВИЛНО ПОСТУПАЊЕ СА ИСКОРИШЋЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ: 

 • Употребљене маске и рукавице, као и искоришћене убрусе који се користе за дезинфекцију радних површина бацити у посебну кесу за ову врсту отпада која се налази на одвојеном месту.
 • Испрскати све површине визира 70% алкохолом уз помоћ боце са распршивачем.
 • Пребрисати папирним убрусом или оставити да се самостално
 • осуши.
 • Сваки запослени дезинфикује визир на крају своје смене.
 • Обавезно опрати руке на крају процеса дезинфекције.

 

ПРАВИЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА РАДНИХ ПОВРШИНА ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ПОСТУПКЕ: 

 • 70% алкохол је прва препорука за дезинфекцију свих површина.
 • Испрскати површине и пребрисати их папирним убрусом или оставити површину да се осуши.
 • Алкохол користити за дезинфекцију свих површина којима су запослени највише у контакту, а посебно пре замене смена.
 • За време дезинфиковања површина користити заштитне рукавице.
 • На овај начин најбоље чувамо своје здравље и одржавамо неопходну хигијену.

15. РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ДА ЈЕ ЗАПОСЛЕНИ ЗАРАЖЕН COVID – 19 

ПОЈАВОМ ПРВИХ СИМПТОМА ПОТРЕБНО ЈЕ:

 • Уколико приметите било који симптом болести, потребно је да контактирате број телефона епидемиолога за ваш град ( место где живите).
 • Консултовати лекар, телефоноски или одласком у најближу амбуланту.
 • Колико је могуће ограничити контакт са здравим особама („ самоизолација“, док се не утврди узрок симптома).
 • Спречити ширење капљица респираторног тракта приликом кијања и кашљања (користити марамицу за једнократну употребу, односно кијање у надлактицу).
 • Не одлазити на посао уколико се код вас јаве типични симптоми као што су грозница, кашаљ или потешкоће са дисањем.

 АКО СУМЊАТЕ ДА СТЕ ЗАРАЖЕНИ ВИРУСОМ, О ТОМЕ ОДМАХ ОБАВЕСТИТЕ:

 • послодавца преко непосредног руководиоца,
 • колеге у канцеларији,
 • све људе са којима сте комуницирали,
 • лекара/дежурног епидемиолога.

Код првих симптома, одмах уђите у поступак самоизолације, јавите се свом изабраном лекару и епидемиологу у Институту за јавно здравље у вашем месту становања.

 

Начелник Општинске управе

Бојана Мравик, дипл. правник