Izaberite stranicu

Обавештавају се физичка и правна лица заинтересована за прикључење објеката на дистрибутивну гасоводну мрежу да све информације и помоћ у прикупљању неопходне документације за подношење захтева, као и информације о даљем поступку подношења захтева за одобрење прикључења на гасоводни систем ЈП "Србијагас" могу добити у Услужном центру Општинске управе општине Шид, ул. Цара Лазара бр.7, те позивом на број 022/710-230.

На званичном сајту Општине Шид (банер Гасификација Шид) истакнут је списак документације коју је потребно приложити уз захтев, као и сам образац захтева. Овлашћено лице Општинске управе Шид пружиће Вам помоћ у прибављању документације и евентуалном оверавању исте, без накнаде.

ГАСИФИКАЦИЈА ШИД