Izaberite stranicu

Предузећа и установе

ЈКП Стандард Шид

Предузеће ЈКП "Стандард" Шид је први пут основано као самостално предузеће у јулу 1979.године. У децембру 1998. године припојено је ЈКП "Водовод" Шид, да би се 10.10.2001. године формирало као самостално предузеће.

Од оснивања до данас ЈКП "Стандард" Шид се стално опремао и проширивао врсте услуга које пружа корисницима. Запослени радници распоређени су по организационим јединицама у оквиру предузећа.

ДЕЛАТНОСТИ:

• Комуналије - Као основна делатност предузећа издваја се изношење и депоновање кућног и индустриског отпада.
• Градско зеленило - Пружање услуга одржавања зелених површина подразумева одржавање паркова, дрвореда, зелених оаза, уређивање цветних рундела, саобраћајница, дворишта, гробаља и слично.
• Пијаца и Вашар - Градска пијаца у Шиду се налази у самом центру града, док се организовање вашара изводи на "Вашаришту" сваког 15. у месецу.
• Паркинг сервис - је једна од новијих организационих јединица која регулише одржавање и наплату паркинг простора у три зоне.
• Погребна служба – Пружање погребних услуга. Седиште Погребне службе се налази у Улици Црала Лазара, код православног гробља.
• Димњачарска служба – Чисти, контролише и одржава димоводне и ложишне објекте на подручју територије за које је овлаштена.

Седиште ЈКП "Стандарда" се налази у Шиду, у улици Светог Саве бр.80

Телефони дирекције су:
022/712-558
тел/фаx: 022/710-060

ЈКП ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ

-постављање електричних инсталација
-рушење објеката
-постављање водоводних, канализационих, грејних и климатских објеката
-остали инсталациони радови
-малтерисање
-уградња столарије
-постављање подних и зидних облога
-бојење и застакљивање
-остали завршни радови
-кровни радови
-остали непоменути специфични грађевински радови
-куповина властитих некретнина
-изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
-делатност агенције за некретнине
-управљање некретнинама за накнаду
-архитектонска делатност
-инжињерске делатности и техничко саветовање
-услуге одржавања објекта
-услуге редовног чишћења зграда
-услуге редовног чишћења зграда и опреме
-услуге осталог чишћења
-комбиноване канцеларијско-административне услуге
-фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка.

Осим наредне претежне делатности ЈКП ће се бавити и другим делатностима које су у надлежности општине Шид, као јединице локалне самоуправе, у своје име, а за рачун осивача, односно трећег лица који су му поверили радове и то:
-радове на одржавању стамбеног, пословног простора и гаража
-изградње стамбеног, пословног простора и гаража
-вођење евиденције о власницима и корисницима стамбеног, пословног простора и гаража и друге потребне евиденције
-вршити ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга и њихову обједињену наплату за потребе јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Шид.

ЈКП се од стране оснивача поверавају послови управљања јавних путева у јавној својини општине Шид.

У оквиру послова управљача јавних путева и улица у јавној својини општине Шид, ЈКП се поверавају следећа јавна овлашћења која се односе на издавање:
-техничких услова на изградњу, односно реконструкцију прикључка за јавни пут
-сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализација, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникациских и електроводова, инсталација, постројења и слично, на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута
-сагласности на измену саобраћајних површина пратећих садржаја
-сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу
-посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу и сликовно или звучно обавештење или оглашење на путу, односно поред пута
-друга овлашћења управљача јавног пута предвиђена Законом о јавним путевима.

ЈКП ће се бавити и другим делатностима, као што су:
-изградња стамбених и нестамбених зграда
-делатности агенције за наплату потраживања и кредита.

ЈКП може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Дом здравља Шид

Алексе Шантића бр.1, Шид
Тел/фаx: 022/712-502
Имејл: domzdravlja@ptt.rs


АМБУЛАНТЕ У ОПШТИНИ ШИД

 • ШИД Алексе Шантића бр. 1 712-502

 • ВАШИЦА Матије Гупца бр 6 731-633

 • АДАШЕВЦИ Бранка Радичевића бр.21а 737-315

 • ЕРДЕВИК Пионирски Парк бр. 14 752-894

 • МОРОВИЋ ВукаКараџићаб.б. 736-039

 • ВИШЊИЋЕВО Жељезничка бр.2 745-732

 • ЈАМЕНА Кнеза Лазара бр. 17 734-121

 • КУКУЈЕВЦИ Војводе Синђелића бр.4 742-322

 • СОТ Дунавска бр. 1 741-005

 • БАЧИНЦИ Жељезничка бр.2 742-206

 • БЕРКАСОВО Војвођанскабр.56 718-104

 • ЉУБА Војвођанска бр.33(мес. Управа)

 • БИНГУЛА Стевана Шарца бр. 1 745-851

 • МОЛОВИН Бранка Радичевића б.б.

 • ГИБАРАЦ Карађорђева бр. 1 713-605

 • ИЛИНЦИ Пролетерска бр.2

 • БАТРОВЦИ М . Гупца бр.47 733-103

АПОТЕКЕ

 • ШИД 712-658

 • ЕРДЕВИК 752-839

 • МОРОВИЋ 736-032

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ" ШИД

Датумом оснивања Прве српске читаонице у Шиду, сматра се 17. децембар 1849. године. То сведочење потрекпњује документ који Библиотека поседује, чувене „Буквице“ Доситеја Обрадовића, штампане на старословенском језику, а објављене у Бечу 1830. године.

 

 Од тада је Библиотека често мењала своју локацију и име да би од 26.02.2002. године понела име једног од најзначајнијих писаца овог поднебља, Симеона Пишчевића, аутора чувених МЕМОАРА, који по много чему са историјске и литерарне тачке гледано, представљају једну од најзначајнијих писаних одредница из друге половине 18. века. Тако, садашња Народна библиотека „Симеон Пишчевић“ у Шиду, делује као самостална установа на простору од 500м2 , захваљујући НИП-у, Покрајинском фонда за капитална улагања, Министарству за државну управу и локалну самоуправу као и Општини Шид.

 

Наиме, 2006. године конкурисали смо на горе поменуте адресе и путем остварених конкурса успели за само две године да саградимо нову зграду Библиотеке. Данас, у новим и савременим условима за рад делатност обављамо кроз четири одељења :

 

* одељење за одрасле

* одељење за децу

* одељење са стручном и приручном литературом

* завичајно одељење

Спортски Центар Шид

Историјат

Историја и развој "Спортског центра – Шид" је уско повезана са исторојом и развојем нашег града. Данас је то модеран центар спортских и културних догађања у нашем граду без кога се не може. Остаје веран својој традицији да увек иде у корак с временом и гледа ка напред. Зато слободно можемо рећи да је "Спортски центар – Шид" спортски и културни центар целог града и свих Шиђана.

 

Спортски центар у Шиду је грађен 1978. године, а отворен 1979. године. Објекат је грађен као вишенамеска хала из средстава тадашњег СИЗ-а. Пројекат за спортску дворану у Шиду, као и још три дворане близнакиње – две у Босни и Херцеговини и једну у Македонији, радио је Сарајевски "Унион инвест". Од 1979. године па до 2001. године носи назив "Спортска хала Младост" Шид и успешно послује организујући низ спортских и култрно уметничких манифестација.

Од важнијих спортских догађаја се издвајају гостовање кошаркашке репрезентације СФРЈ и Америчке универзитетске репрезентације Вичите и рукометне утакмице тадашњег европског првака Румунске Стеауе. Зимски турнир у малом фудбалу добио је традиционални карактер, а у свом најплоднијем раздобљу бројао је и до 160 екипа са простора већег дела тадашње СФРЈ, те по неким незваничним статистикама налазио се одмах иза Загребачке "Кутије шибица" . Од 1996. године па до 2001. године због немогућности нормалног функционисања и самосталног финансирања, а услед кризе '90-их година долази под ингеренцију Месне индустрије "Срем Шид" и тако функционише све до распада Месне индустрије, крајем 2000. године. Следеће године престаје са радом "Спортска хала - Младост" Шид и оснива се Јавно предузеће "Спортски центар-Шид" које под окриљем Општине Шид функционише до данас.

Маркетинг

Позивамо Вас да нам се придружите у објекту "Спортског центра – Шид". Као симбол града Шида увек смо били интересантни свима који су желели да на прави начин промовишу своје пословање.

За оглашавање вам нудимо спољне и унутрашње површине нашег објекта.

БУДИТЕ И ВИ ДЕО НАШЕ СЛИКЕ У ЈАВНОСТИ!

ЈКП Водовод Шид

 ЈКП "ВОДОВОД" Шид основано је 1984. године, као самостално предузеће, од стране СО Шид. Данас ово предузеће запошљава 82 радника и газдује системом водоснабдевања насељених места: Шид, Батровци, Илинци, Вашица, Беркасово, Гибарац, Бачинци, Кукујевци, Ердевик и Бингула, укупне дужине око 85км као и коришћења канализацијоне мреже дужине око 45км.

Систем бодоснабдевања обухвата око 11000 прикључака на водовод.

Предузеће је лоцирано на локацијама: извориште Батровци, пумпне станице "Шид" и "Кузмин", управна зграда – Шид Светог Саве 40.

Вода коју пију грађани из водовода спада у ред квалитетнијих вода у Војводини. Квалитет воде прати се редовном анализом воде које врши Завод за заштиту здравља из Сремске Митровице (30 анализа месечно).

Делатности:

• Производња питке воде
Делатности Дистрибуције воде:
• Контрола функционисања водоводне дистрибутивне мреже
• Планско – превентивно одржавање
• Интервентно одржавање мреже и прикључака
• Одржавање квалитета воде у мрежи
• Израда нових прикључака на водоводну мрежу
• Изградња нових деоница водоводне мреже и реконструкција постојећих
• Контрола исправности мерних инструмената потрошње воде – водомера
• Одвођење отпадних вода

Врста делатности у оквиру одвођења отпадних вода:
• Израда нових прикључака на канализацију
• Одржавање постојећих прикључака на канализацију
• Чишћење канализације
• Чишћење прикључака на канализацију

У 2005. години ЈКП "Водовод" почиње видно да напредује: браћен је велики део заосталог дуга, повећан је проценат наплате, извршена је санација водоторња, започета санација водоводне цеви испод ауто пута Е-70, у сеоским насељима извршена је доградња бодоводне мреже, у Шиду је извршена изградња канализационе мреже у пет улица, вршено је и уредно снабдевање водом без застоја и коначно од оснивања извршено је пресељење управне зграде у Шиду.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОДВОД"
Кнеза Милоша 24
Тел: 022/714-115,
Фах: 022/712-460

​ 

Ј.П. ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД

Јавно предузеће Завод за урбанизам Шид обавља више делатности од општег и јавног интереса:

-Просторни планови

-Урбанистички планови

-Урбанистички пројекти

-Технички прегледи

-Техничка документација

-Техничка контрола

-Процене вредности

-Енергетски пасоши

-Озакоњење

 Завод постоји од 1979. године. До тада је у органима Скупштине општине Шид, у оквиру стамбено-комуналних делатности, обављан више управно-нормативни, а мање технички посао из области просторног планирања и урбанизма. Стручњаци Завода воде бригу о урбанистичком развоју, изградњи и реконструкцији општине Шид са једним градским и 18 сеоских насеља. Површина општине износи 687 км2.

Генерални урбанистички план за град Шид је донет 1978. године а њиме су утврђена основна решења за организацију и уређење простора до 2000. године. До средине 1997. завод је урадио: Ревеизију Генералног Урбанистичког Плана за град Шид, 4 Детаљна просторна плана, 31 Деатаљни урбанистички план,2 Регулациона плана, 15 Урбанистичких пројеката, 1 План препарцелизације.

Кнеза Милоша 2/1, Шид
Контакт телефон:
022/712-957

ОО Црвени крст Шид

Општинска организација Црвеног крста Шид основана је 1922. године на основу потребе формирања хуманог друштва.

Општинска организација Црвеног крста Шид је добровољна, хуманитарна организација грађана са територије општине Шид, која остварује хуманитарне циљеве и учествује у организовању и пружању социјалне, здравствене и материјалне помоћи грађанима у случају разних несрећа, ванредних околности, као и у мирнодопским условима. Такође, учествује у акцијама солидарности, организује хуманитарне акције. У извршавању својих циљева и задатака Општинска организација Црвеног крста Шид сарађује и са другим организацијама Црвеног крста, државним органима, удружењима грађана, политичким странкама. Општинску организацију чине основне организације које делују на територији општине Шид.

Црвени крст Шид веома успешно реализује низ активности и програма, а највећа пажња посвећена је ДОБРОВОЉНИМ ДАВАОЦИМА КРВИ, јер прикупљене јединице крви нису довољне за потребе здравствених установа. Црвени крст Шид путем средстава јавних информисања, као и у свих 18 насељених места општине Шид апелује на све људе добре воље да се придруже овој великој хуманој породици добровољних давалаца крви. Током године у сарадњи са Центром за трансфузију крви из Сремске Митровице реализује се 20 акција добровољног давалаштва крви у Шиду и насељеним местима општине Шид. Једна од тих акција је и Омладинска акција која се одржава у Гимназији ''Сава Шумановић'' или у Техничкој школи ''Никола Тесла''.

Брига о старима

Програм Бриге о старима – добросуседска помоћ реализује се од 1999 године. У просеку имамо око 140 корисника већином старијих од 65 година. Програм се реализује у Шиду и насељеним местима општине Шид. Кориснике обилазе наши стари и млади волонтери едуковани за рад на овом програму. Брига о старима обухвата дружење, разговор,набавку намирница и лекова, штампе, мерење шећера у крви и крвног притиска, превоз корисника до лекара у Дом здравља. Такође се појединим корисницима, који нису у могућности да дођу сами, носи ручак из Народне кухиње.

Сунчана јесен живота

Једна од активности коју реализујемо већ дуги низ година је и Сунчана јесен живота која се одржава од 1. октобра када се обележава Дан старих и завршава средином новембра. Том приликом се организују разна спортска такмичеља, изложба ручних радова, посете старим лицима некадашњим активистима Црвеног крста, као и посета старих особа из наше општине смештених у Геронтолошком центру у Руми. Црвени крст Шид у сарадњи са пензионерима и инвалидима рада организује Посело, т.ј. дружење уз музику и избор за нај баку и нај деку године. Црвени крст Шид расписује наградни конкурс на тему Сунчане јесени живота, на који се одазову ученици свих школа у општини Шид. Најбољи радови се награђују, а награде ученицима се уручују на завршној свечаности уз пригодан културно – уметнички програм у организацији Културно образовног центра Шид. Том приликом се уручују и медаље учесницима спортских такмичења, а у програму учествује и хор ''Јесен живота'' који чине пензионери и волонтери Црвеног крста.

Прва помоћ

Радницима Дома здравља Шид као и наставницима из основних и средњих школа Ученици кроз предавања и вежбе у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда и оболења стичу знање које показују на Општинском а касније и Покрајинском или Републичком такмичењу.

„Шта знаш о здрављу?“

Одржавамо разна предавања везана за здравствене програме, сваке године се реализује квиз „Шта знаш о здрављу?“, организујемо семинаре и едукацију ХИВ/АИДС –а и болести зависности,а такође обележавамо и све значајне датуме као што су Светски дан борбе против ТБЦ, пушења, дијабетеса и слично.

Психосоцијална подршка

Црвени крст Шид у оквиру програма Психосоцијалне подршке реализује радионице са децом са посебним потребама које се одржавају у просторијама Црвеног крста Шид. За програм су обезбеђене справе, реквизити и материјал за рад у радионицама. У раду су заступљене спортске активности, психосоцијална, креативна и ликовна радионица. Сваког уторка у просторијама Општинске организације Црвеног крста Шид одржавају се поменуте радионице. Осим деце са посебним потребама присуствују и чланови породица, као и волонтери Црвеног крста. Кроз летње активности везане за програм психосоцијалне подршке организујемо излете за кориснике програма, а током целе године деца су укључена у културна догађања у нашем граду ( посете галерији, представе и слично).
У нашој организацији у оквиру Психосоцијалне подршке формиран је клуб Црвеног крста са библиотеком са преко 1400 наслова чији чланови могу бити сви грађани наше општине, као и волонтери и сарадници Црвеног крста. У сали Црвеног крста одржавамо књижевне вечери, изложбе и разна предавања, као и дружење чланова Омладинске теренске јединице при Црвеном крсту.

„Сликари – хуманисти с' љубављу“

Поседујемо и одређени број уметничких слика насталих на ликовним колонијама "Сликари – хуманисти с љубављу" које је организовала наша организација Црвеног крста, а средства од продаје слика намењена су за помоћ деци без једног или оба родитеља. Уметничке слике су изложене у сали Црвеног крста и могу се видети и купити сваког радног дана.

Седиште Општинске организације Црвеног крста је у улици Цара Лазара бр.10 у Шиду и отворено је за све грађане, а посебно омладину и подмладак наше општине.
Радимо радним даном од 08 до 16 часова
контакт телефон је 022 / 712 – 310.

ПОЗИВАМО СВЕ МЛАДЕ ЉУДЕ У НАШОЈ ОПШТИНИ ДА НАМ СЕ ПРИДРУЖЕ И БУДУ ДЕО ВЕЛИКЕ ПОРОДИЦЕ ЦРВЕНОГ КРСТА КАО ВОЛОНТЕРИ И АКТИВИСТИ У ПРОГРАМИМА НАШЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ.

Установа за спорт Партизан

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ

КАРАЂОРЂЕВА 90, ШИД
ТЕЛ: 022/712-611, 022/715-231


Реализација програма се изводи по програму Установе кроз:

Школу спорта
У реализацији школе спорта радиле су школе:
школа гимнастике (води тренер Петровић Јармила),
школа тениса (води тренер Драган Дангузов и Цревар),
школа каратеа (води тренер Стојшић Милан и тренер Павловић Мирослав),
школа кошарке (води стручни сарадник Установе Симић Верица),
школа рукомета (води стручни сарадник Установе Симић Верица).

Школа кошарке
Тренинзи се одржавају три пута недељно по сат и по времена за млађи узраст и сат времена са старијм узрастима. Број полазника у току године варира. Кретао се од 35-40 полазника.

Школа рукомета
Као и школа кошарке у овој години наставља са радом, која је подељена на два узраста. Млађи узраст од 7 - 10 година и старији узраст 11 - 14 година.Тренинзи се одржавају два пута недељно по сат и по времена. Број полазника у току године варира и креће се од 19 - 23 полазника.

Школа гимнаастике
Програмом школе гимнастике обухваћене су три категорије девојчица:
предшколски узраст, млађи школски узраст, старији школски узраст.
Тренинзи се одржавају два пута недељно по један сат.Број полазника се креће 10 - 15. Тренинзи се одржавају само за време зимског и летњег распуста. Полазнице школе гимнастике своје умеће показују на манифестацијама, а на стадиону за мале спортове "Партизан" Шид сваке године на крају школске године учествују на традиционалној Ревији спорта. Сам програм има задатак, односно сврху да деца савладају основне елементе гимнастике по справама, као и елементе олимписког програма за ученике основних школа, али недостатак реквизита умањује ефекат и напредак деце.

Школа тениса
Школа тениса је подељена по узрастима: млађи и старији узраст.Школу води тренер Дангузов, а пред крај године и тренер Цревар и то веома успешно. Тренинзи се одржавају два пута недељно.

Школа каратеа
Карате клуб има потешкоћа са радом из финансиских разлога, али ипак наставља са радом, јер се Установа одриче накнаде за коришћење сале односно терена. Клуб тренира два пута недељно по један сат.

Школски спорт
Школска такмичења у оквиру програма Олимпијских спортских игара ученика Републике Србије, прописана од стране Министарства за образовање и спорт, спроводе се редовно.

Радничко спортске игре
У оквиру радничко спортских игара заступљени су спортови: стони тенис, шах, тенис, спортски риболов, мали фудбал, рукомет.