Izaberite stranicu

У оквиру ГИЗ пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“, организација „PIN“ (Мрежа психосоцијалних иновација) подржава спровођење програма усмерених на психосоцијалну подршку и заштиту менталног здравља у осам локалних заједница.

У сарадњи са Општином Шид и Центром за социјални рад Шид, спровођење Програма отпочело је у априлу ангажовањем психолога, обезбеђивањем адекватног простора за рад у Дому пензионера у Шиду и информисањем потенцијалних корисника о самој услузи. Првобитни утисци психолога и корисника, те значај Програма огледају се у могућности да корисници разговарају о својим свакоднeвним тешкоћама и изазовима, о усамљености, кризама, али и у прилици да раде на решавању тих проблема.

У току је и истраживање које има за циљ испитивање успешности спроведеног Програма, на основу чијих резултата ће се стећи увид у његове ефекте и значај за заједницу у којој се спроводи. Програм има шансу да у будућности заживи као редовна услуга социјалне заштите за наше најстарије суграђане.