Izaberite stranicu
Opština Šid je tokom mesec aprila 2021. izradila Plan informisanja i komunikacije u oblasti socijalne zaštite uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i NALED-a. Tim povodom je danas u osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Šidu održan radni sastanak između predstavnika Opštinske uprave Šid, Centra za socijalni rad Šid i aktiva direktora osnovnih i srednjih škola na teritoriji šidske opštine.
Sastanak je održan kao jedna od aktivnosti predviđena pomenutim planom. Cilj sastanka je bio kako i na koji način zajedničkom saradnjom povećati informisanost o usluzi lični pratilac deteta i toga šta ona predstavlja.
„Na današnjem sastanku dogovorili smo se oko zajedničkih aktivnosti koje će Opština Šid u saradnji sa Centrom za socijalni rad Šid i aktivom direktora sprovoditi sa ciljem upoznavanja korisnika usluge lični pratilac deteta, kao i njihovih roditelja i prosvetnih radnika šta konkretno ta usluga predstavlja i znači“, rekla je Nataša Nonković rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Opštinske uprave Šid.