Izaberite stranicu

Општина Шид je у сарадњи са Министарством за бригу о селу расписала Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом за 2024.годину.

Максималан износ предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000 динара.

Право учешћа на конкурсу имају појединци, самохрани родитељи, брачни парови и ванбрачни партнери који испуњавају следеће услове:

-Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели електронски попуњен образац пријаве са документацијом;

-Да су држављани Републике Србије;

-Да су пунолетни;

-Да имају непрекидно пријављено пребивалиште на територији Републике Србије најмање три године;

-Да немају навршених 45 година живота;

-Да су подносиоци пријаве у браку, трајнијој ванбрачној заједници, да је подносилац пријаве самохрани родитељ или појединац;

-Да нису власници непокретности, изузев пољопривредног земљишта;

-Да нису отуђили непокретност у претходних пет година;

-Да немају неизмирених, доспелих обавеза на рачунима јавних прихода;

-Да се против подносиоца пријаве не води извршни поступак;

-Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у правој линиј до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству;

-Да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину или адаптацију непокретности).

Заинтересовани грађани подносе пријаве на Конкурс за куповину сеоске куће са окућницом у згради Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2 (канцеларија бр. 4), радно време са странкама је од 7.30 до 9.30.

Више информација о Конкурсу и потребној документацији за подношење пријава грађани могу добити позивом на број 022/719-142 или на сајту Министарства за бригу о селу:

https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php