Izaberite stranicu

Општина Шид je у сарадњи са Министарством за бригу о селу расписала Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом за 2023.годину. Максималан износ предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000 динара.

Право учешћа на конкурсу имају појединци, самохрани родитељи, брачни парови и ванбрачни партнери који испуњавају следеће услове:

-да су држављани Републике Србије;

-да су пунолетни;

-да имају непрекидно пријављено пребивалиште на територији Републике Србије најмање три године;

-да немају навршених 45 година живота;

-да нису власници непокретности, изузев пољопривредног земљишта;

-да нису отуђили непокретност у претходних пет година;

-да немају неизмирених, доспелих обавеза на рачунима јавних прихода;

-да се против подносиоца пријаве не води извршни поступак;

-да нису са продавцем непокретности у крвном сродству, као ни у тазбинском или адоптивном сродству.

Заинтересовани грађани подносе пријаве на Конкурс за куповину сеоске куће са окућницом у згради Општинске управе општине Шид, ул.Карађорђева бр.2 (канцеларија бр. 4).

Више информација о Конкурсу и потребној документацији за подношење пријава грађани могу добити позивом на број 022/719-142.