Izaberite stranicu
На 30. седници Општинског већа чланови су утврдили предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације црпне станице „Мохарач“ у катастарским општинама Ердевик и Бингула. Према речима председника општине Шид Зорана Семеновића ради се о пројекту из две фазе, који Општина Шид реализује у сарадњи са Општином Сремска Митровица.
Прва фаза пројекта обухватиће изградњу регионалног система наводњавања и црпне станице од језера Мохарач до насељеног места Дивош и резервоара који ће за потребе наводњавања бити изграђен у овом фрушкогорском селу. Планирано је да се из акумулационог језера Мохарач наводњава преко 600 хектара обрадивих површина у региону Срема.
Друга фаза пројекта обухватиће израду пројектно-техничке документације снабдевања језера Мохарач водом. У току су преговори представника Општине Шид са представницима Општине Бачка Паланка с циљем да се изградњом канала и система цеви из Дунава преко насељених места Нештин и Визић језеро Мохарач снабдева водом за наводњавање.