Izaberite stranicu

На десетој седници СО Шид, одржаној у сали Културно образовног центра, одборници су усвојили предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину, ради уравнотожења буџета због повећања прихода и примања до којих је дошло због увећања прихода за капиталне пројекте, који ће бити реализовани током ове године. Разматрана је и усвојена Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Шид, реч је о пољским, сеоским, путевима на насипима и за одбрану од поплава, који нису категорисани као државни путеви, а налазе се на 2.180 катастарских парцела.Директор Галерије „Сава Шумановић“ Весна Буројевић разрешена је функције, а за новог директора, на предлог Општинског већа, именована је Јована Лакић, која ће ту функцију обављати у периоду од четири године.