Izaberite stranicu

На данашњој седници СО Шид одборници су усвојили Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2020. годину. Утврђен износ на крају године је 1.529.160.000 динара у односу на планираних 1.737.000.000 динара.Усвојена је и Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Шид.“Општина Шид је прошле године почела једну акцију путем које је све редовне платише пореза наградила умањењем пореза за 10% за наредну годину. Овом Одлуком идемо корак даље, јер недопустиво је да грађани који живе и централним зонама града имају исти порез као грађани са периферије или других насељених места општине Шид. Порез за грађане у централним зонама остаје исти, док је свим осталим грађанима смањен за 30%. На овај начин помажемо грађанима. Ми смо сиромашна општина, не можемо да дајемо средства, али можемо да не „отимамо“ од наших пореских обвезника. Такође, желим да најавим већу борбу са свим грађанима који не плаћају порез од 1. јануара 2021. ће морати да га плате или ће за то сносити последице, док ћемо редовне платише наставити да награђујемо“, изјавио је председник општине Шид Зоран Семеновић.Јелена Малић члан Општинског већа поднела је оставку на ту позицију, а на њено место је изабран Цветин Аничић.Одборници су на данашњој седници СО Шид разматрали и усвојили и следеће тачке Дневног реда: Стратегију социјалне заштите општине Шид за 2021 – 2025, Локални акциони план за унапређење положаја Рома за период 2020 – 2024, измене и допуне Програма пословања јавних предузећа у 2021. години и др.