Izaberite stranicu

Представници Општине Шид данас су одржали још један у низу радних састанака са сарадницима из Јапана, како би се решио дугогодишњи проблем депоновања отпада у Шиду.

У оквиру «Пројекта за развој капацитета за управљање чврстим отпадом», Јапанска агенција за међународну сарадњу ће Општини Шид пружити саветодавну и финансијску подршку са циљем успостављања ефикасног и одрживог управљања чврстим комуналним отпадом у општини Шид. Унапређење капацитета за сакупљање отпада, превоз и одлагање истог на Регионалну депонију Срем-Мачва у Сремској Митровици, минимизација генерисања отпада и сепарација на извору, само су неки од резултата који се очекују од овог пројекта.

Искуство успостављања одрживог управљања чврстим комуналним отпадом у општини Шид ће, као тзв. «Шидски модел», бити подељено са малим и средње великим општинама у Републици Србији.