Izaberite stranicu

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА на кат. парцелама бр. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 и 1616 у КО Гибарац

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), оглашава:

ЈАВНУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА
ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА на кат. парцелама бр. 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 и 1616 у КО Гибарац

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику.

Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид у Шиду, ул. Карађорђева бр. 2 у трајању од 7 дана и то у периоду од 1. децембра до 8. децембра 2021. год.

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид

ОПШТИНА ШИД ПОТПИСАЛА УГОВОР О УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ЗАДРУГА

ОПШТИНА ШИД ПОТПИСАЛА УГОВОР О УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА ЗАДРУГА

У Палати Србија у Београду потписано је 57 уговора за доделу бесповратних средстава за унапређење пословања задруга на територији Републике Србије које спроводи Министарство за бригу о селу.Тројни уговор између Министарства за бригу о селу, Општине Шид и добитника подстицајних средстава ЗЗ „Ратар“ Кукујевци у име општине Шид потписао је заменик председника општине Ђорђе Томић.

ПОСЕТА ДРЖАВНЕ СЕКРЕТАРКЕ ОПШТИНИ ШИД

ПОСЕТА ДРЖАВНЕ СЕКРЕТАРКЕ ОПШТИНИ ШИД

Председник општине Шид Зоран Семеновић, са сарадницима, састао се данас са државном секретарком Министарства за бригу о породици и демографију Милком Миловановић Минић.
Током састанка разговарали су о демографским проблемима са којим се суочава Република Србија и општина Шид и изнели предлоге о унапређењу мера подизања стопе наталитета.
Саговорници су се дотакли и похвалили нове мере политике рађања, које ће на предлог председника Републике Србије Александра Вучића спроводити Министарство за бригу о породици и демографију, а које ће обухватити значајно увећање давања од стране државе свим женама које се одлуче да роде децу.