Izaberite stranicu

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА АBROYAL у Вашици на кат.парц.бр. 1424/2, 1424/4, 1424/1 и 1426/2 у к.о. Вашица

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), оглашава:

ЈАВНУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА
ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА АBROYAL у Вашици на кат.парц.бр. 1424/2, 1424/4, 1424/1 и 1426/2 у к.о. Вашица

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику.

Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид у Шиду, ул. Карађорђева бр. 2 у трајању од 7 дана и то у периоду од 17. до 24. новембра 2021. г.

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Шид је, у сарадњи са Министарством заштите животне средине, ЈКП „Стандард“ Шид и Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA), отпочела реализацију Пројекта за развој капацитета управљања чврстим отпадом у Републици Србији. Као једна од првих активности поменутог пројекта, планирано је истраживање јавног мњења од стране компаније „Smart plus Research“ из Београда. Методом случајног одабира,
анкетираће се одређен број домаћинстава у свим насељеним местима општине Шид. Ово истраживање ће се реализовати током новембра 2021. године. Анкета је анонимна и информативног карактера, а добијени подаци ће бити коришћени само у сврху пројекта, чији је циљ трајно решавање проблема депоновања отпада у општини Шид.


ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА У ПЛАСТЕНИЦИМА

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА У ПЛАСТЕНИЦИМА

У склопу пројекта „Директна социо-економска помоћ угроженим породицима у локалним заједницама Србије“ на породичном газдинству Дејана Јовића из Адашеваца, организовано је предавање доцента на пољопривредном факултету у Крушевцу Драгана Терзића на тему „Производња поврћа у пластеницима“ како би се корисници којима су донирани и уграђени пластеници путем конкурса који је спровео АRBEITER – SAMARITER – BUND (ASB) детаљније упознали са производњом у пластеницима.
Пројектат „Директна социо-економска помоћ угроженим породицима у локалним заједницама Србије“ је финансиран од стране немачког министарства спољних послова и Општине Шид, а реализовала га је Општина Шид уз подршку ASB.