Izaberite stranicu
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПЕРИОД 2022 – 2028. ГОДИНЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПЕРИОД 2022 – 2028. ГОДИНЕ

Данас је са почетком у 12 часова одржан отворен састанак представника надлежних органа Општине и јавних служби са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана поводом презентовања вишемесечног рада на изради Плана развоја општине Шид за период 2022 – 2028. године. Јавна расправа о Нацрту Плана развоја општине Шид трајала је двадесет дана током којих су сви заинтересовани грађани увидом у документ могли да доставе своје предлоге и сугестије Координационом тиму за израду Плана.

Циљ израде Плана развоја огледа се у стварању визије одрживог развоја општине Шид и дефинисању мера економског развоја, планског и рационалног коришћења природних ресурса, обезбеђивања социјалног напретка, пружања квалитетне здравствене заштите и образовања, унапређења културе, поштовања људских и мањинских права и обезбеђивања једнаких могућности за све грађане Општине.

Присутнима се на почетку састанка обратила Бранимирка Риђошић, помоћница председника општине за економски развој, захваливши том приликом свим актерима који су учествовали у изради овог, стратешки изузетно значајног документа, као и Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на подршци у изради Плана. Састанак је био интерактивног типа, а како сугестија за измене истог није било, Нацрт Плана развоја Општине Шид биће достављен Општинском већу ради утврђивања предлога и упућивања Скупштини општине Шид на усвајање.