Izaberite stranicu
NOVE GREJNE INSTALACIJE U ŠKOLI U BINGULI

NOVE GREJNE INSTALACIJE U ŠKOLI U BINGULI

Zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović sa saradnicima obišao je Osnovnu školu „Sava Šumanović“ Erdevik- područno odeljenje u Binguli u kojoj su zahvaljujući lokalnoj samoupravi urađene nove grejne instalacije koje će doprineti racionalnoj upotrebi energije sa mogućnošću uštede. Opštini Šid su na Konkursu za dodelu bespovratnih sredstva za realizaciju projekata poboljšanja energetske efikasnosti javnih objekata kod Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj odobrena sredstva u iznosu od 2. 500. 000 dinara za realizaciju ovog projekta, a učešće opštine je u iznosu od 1. 718. 000 dinara.Lokalna samouprava ima svest o važnosti ulaganja u energetsku efikasnost, i ranije su realizovani projekti energetske sanacije, naročito škola, jer se na taj način poboljšava komfor i štedi energija.

POČETAK RADOVA NA ELEKTRIFIKACIJI I IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE U INDUSTRIJSKOJ ZONI

POČETAK RADOVA NA ELEKTRIFIKACIJI I IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE U INDUSTRIJSKOJ ZONI

Direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine Nedeljko Kovačević, predsednik Opštine Šid Predrag Vuković i zamenik predsednika Zoran Semenović obišli su početak radova na infrastukturnom opremanju industrijske zone. U industrijskoj zoni u KO Adaševci započeti su radovi na elektrifikaciji i izgradnji vodovodne mreže. U okviru realizacije projekta „Infrastrukturno opremanje dela radne zone br. 8 u KO Adaševci, koji je podržala Pokrajinska vlada i Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, obezbeđivanjem dela sredstava, u industrijskoj zoni biće izgrađena trafostanica, sa polaganjem kablovskog voda, kao i vodovodna mreža.

KOPANJE KANALA ZA ATMOSFERSKU ODVODNJU U GIBARCU

KOPANJE KANALA ZA ATMOSFERSKU ODVODNJU U GIBARCU

Zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović i predsednik Mesne zajednice Gibarac Milomir Uglješić obišli su radove na kopanju kanala za atmosfersku odvodnju u Mesnoj zajednici Gibarac. Lokalna samouprava sa ciljem preduzimanja mera prevencije od elementarnih nepogoda započela je radove na kopanju kanala za atmosfersku odvodnju i stvaranje zaštitnog pojasa oko sela.

PUŠTANJE U RAD NOVOOPREMLJENE TRAFOSTANICE NA IZVORIŠTU BATROVCI

PUŠTANJE U RAD NOVOOPREMLJENE TRAFOSTANICE NA IZVORIŠTU BATROVCI

Zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović i direktor JKP“Vodovod“ Šid Aleksandar Jovanović danas su obišli radove na postavljanju i puštanju u rad novoopremljene trafostanice na izvorištu u Batrovcima. U maju ove godine, na izvorištu vode u Batrovcima, koje snadbeva pijaćom vodom stanovnike opštine Šid, izgorela je trafostanica, a kako bi se uspostavilo normalno vodosnadbevanje dopremljena je na privremeno korišćenje mobilna trafostanica. Lokalna samouprava je iz budžeta opštine izvdvojila sredstva za nabavku nove trafostanice, i današnjim postavljanjem i puštanjem u rad rešen je problem otežanog vodosnadbevanja potrošača.

POČETAK RADOVA NA VODOSNADBEVANJU NASELJENOG MESTA LJUBA

POČETAK RADOVA NA VODOSNADBEVANJU NASELJENOG MESTA LJUBA

Opština Šid danas je započela radove na izgradnji vodovoda u naseljenom mestu Ljuba. Za realizaciju ovog projekta sredstva su zajednički obezbedili Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u iznosu od 20 miliona dinara i opština Šid u iznosu od oko 14 miliona dinara. Početak radova na vodosnadbevanju naseljenog mesta Ljuba obišao je zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović, i tom prilikom istakao da dolaskom na vlast 2016. godine pet naseljenih mesta na teritoriji opštine Šid, i to Sot, Bikić Do, Privina Glava i Ljuba, nisu imala rešeno pitanje vodosnadbevanja. Zahvaljujući dobroj saradnji sa pokrajinskim institucijama, pre svega Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo opština Šid je uspela da izgradi vodovodnu mrežu u Sotu, Bikiću i Privinoj Glavi, počinju radovi na izgradnji vodovoda u Ljubi koji će biti završen do sredine oktobra, a u narednoj godini, do kraja mandata rešiće se i pitanje vodosnadbevanja u Molovinu, što znači da će sva naseljena mesta u šidskoj opštini imati ono najosnovnije za života- vodu.

OSVETLJAVANJE MOSTA „DRAGINJE NIKŠIĆ“ U MOROVIĆU

OSVETLJAVANJE MOSTA „DRAGINJE NIKŠIĆ“ U MOROVIĆU

U Moroviću je večeras osvetljen most „Draginje Nikšić“ posle 120. godina postojanja i 40. godina od poslednje rekonstrukcije. „Svaku noć kada se upali javna rasveta, most će biti obasjan, ovo ostaje zauvek“, izjavio je Zoran Semenović zamenik predsednika opštine Šid pred Morovićanima koji su se okupili kako bi ispratili paljenje svetala na Mostu ljubavi. Semenović je tom prilikom najavio da već sledeće godine sledi i rekonstrukcija mosta na Studvi.Čast da pusti rasvetu pripala je Vesni Lukić članu Saveta MZ Morović. Ona je rekla da je ovo istorijski događaj za Morović.“Mostovi preko Bosuta i Studve su srce i duša Morovića. Veoma sam ponosna što sam, zajedno sa svima vama, večeras, svedok jednog istorijskog događaja za selo – osvetljavanja mosta „Draginje Nikšić““, istakla je Vesna Lukić zahvalivši se lokalnoj samoupravi na podršci. Most „Draginje Nikšić“ na Bosutu postavljen je 1900. godine. Čelične konstrukcije su izlivene u Pešti, a od večeras ih krasi novi sjaj.