Izaberite stranicu
ULAGANJA U PUTNU INFRASTRUKTURU

ULAGANJA U PUTNU INFRASTRUKTURU

Opština Šid u saradnji sa firmom “Integral” doo danas je započela radove na asfaltiranju ulice u Jameni. Asfaltira se Fruškogorska ulica u dužini od oko 550 metara koja do sada nije imala asfalt. Finansijska sredstva za izvođenje radova u Fruškogorskoj ulici u Jameni su donacija firme “Integral” doo opštini Šid, a radove je obišao zamenik predsednik Opštine Šid Zoran Semenović sa predstavnicima Mesne zajednice Jamena.

DONACIJOM OPŠTINE ŠID I ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ I SARADNJU SIDA DO SOPSTVENOG BIZNISA

DONACIJOM OPŠTINE ŠID I ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ I SARADNJU SIDA DO SOPSTVENOG BIZNISA

Ugovorom o saradnji između Opštine Šid i Helpa, potpisanim početkom aprila , započeta je saradnja na projektu „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“koji finansiraju Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida i Opština Šid , čiji je cilj doprinos uključivanju Roma, Romkinja i ostalih ugroženih grupa stanovništva u socijalni i ekonomski ciklus zemlje kao i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama. Na teritoriji opštine Šid podržano je 15 biznisa u vidu dodele bespovratnih sredstava za nabavku opreme za početak ili razvoj poslovne aktivnosti, u prosečnim iznosima od 1.500 i 2.400 evra. Učešće žena u projektu je 53%, dok je učešće Roma 60% od ukupnog broja podržanih biznisa.Zamenik presednika opštine Šid Zoran Semenović i predstavnici Nemačke nevladine organizacije Help obišli su porodično domaćinstvo Ivšić u Kukujevcima. Alen Ivšić je donacijom u iznosu od 2. 400 evra nabavio bansek – testeru za obradu drveta i započeo sopstveni biznis otvaranjem preduzetničke radnje za sečenje i obradu drveta. Lokalna samouprava se trudi na svaki način da smanji broj nezaposlenih građana opštine Šid, pored toga što intezivno radi na uređenju industrijske zone, u cilju privlačenja investitora i otvaranja novih radnih mesta, učestvuje i u ovakvim i sličnim projektima koji imaju za cilj smanjenje broja nezaposlenih.