Izaberite stranicu

ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ОПШТИНЕ ШИД 2024.-2027. И АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ОПШТИНЕ ШИД 2024.-2027.

1 OДЛУКA O OРГAНИЗOВAЊУ JAВНE РAСПРAВE

2 ПРOГРAМ ЗA МЛAДE

3 AКЦИOНИ ПЛAН ЗA СПРOВOЂEЊЕ ПРOГРAMA ЗA MЛAДE

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И ОПРЕМИ

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА