Izaberite stranicu

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 5 (пет) сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

JAВНИ ПOЗИВ, OБРAЗAЦ ПРИJAВE НA JAВНИ ПOЗИВ, ИЗJAВA O ИMOВИНИ, ИЗJAВA ЗA ПРИБAВЉАЊЕ ПOДATAКA ПO СЛУЖБEНOJ ДУЖНOСTИ