Izaberite stranicu

Општина Шид по основу Закључка Општинског Већа од 06.08.2020. год. обавештава сва физичка и правна лица који као закупци користе пословне просторије која су јавна својине општине Шид и који нису обављали своју делатност или су имали битно смањен обим пословања током периода проглашеног ванредног стања услед пандемије болести CoVid-19, а која су до 1. марта 2020. год. измирили своје обавезе по основу закупнине, да се пријаве са захтевом Комисији за располагање непокретностима у својини општине Шид ради ослобађања плаћања закупнине за месеце март, април и мај 2020. год.

Уколико су измирили своје обавезе за наведене месеце, закупци могу да поднесу захтев за ослобађање закупнине за период од три месеца који следе. Пријаве ће се примати до 01.10.2020. године у згради Општинске управе Шид, ул. Карађорђева бр. 2. За све остале информације позвати тел. 064/86-77-099, контакт особа Бранислав Чубрило.