Izaberite stranicu

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 51б. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава

Ј А В Н И У В И Д
у
Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Шида

  1. Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Шида, биће изложен на јавни увид у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, као и на званичном сајту општине Шид: www.sid.rs у трајању од 15 дана и то у периоду од 28. октобра до 12. новембра 2022. год.
  2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на изложени Нацрт, могу да доставе на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева 2, најкасније до завршетка трајања јавног увида, тј. до 26. септембра 2022. год. Контакт тел.: 022/714-048.
  3. Јавна седница Комисије за планове Општине Шид одржаће се дана 14. новембра 2022. године са почетком у 1000 часова у малој Сали скупштине Општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, на којој ће се изложити Нацрт измене и допуне планског документа, План генералне регулације Шида.

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид