Izaberite stranicu

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20) и чл. 55. – 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19),  оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

У

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ШИД

И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Просторног плана општине Шид и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину одржаће се од 13. октобра до 11. новембра 2021. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, као и на интернет страници општине Шид : www.sid.rs.

Заинтересована физичка и правна лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на Нацрт Просторног плана општине Шид, могу да доставе на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, закључно са 11. новембром 2021. г.

Јавна презентација планског документа и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину биће одржана у петак 29. октобра 2021. године у великој сали Општинске управе општине Шид са почетком у 12 часова.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се након завршетка јавног увида а термин одржавања исте биће накнадно оглашен.