Izaberite stranicu

На основу чл. 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе  општине Шид, издаје

О б а в е ш т е њ е

Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да ће се јавна седница Комисије за планове општине Шид, на којој ће се разматрати резултати обављеног јавног увида у нацрт Плана детаљне регулације црпне станице „Мохарач“ у КО Ердевик и КО Бингула, одржати у петак 19. 02. 2021. г. са почетком у 12 часова у сали Општинске управе општине Шид у Шиду у ул. Карађорђева бр. 2.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и

имовинско-правне послове

Општинске управе општине Шид