Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401-61/III-20

Датум: 03.12.2020. године

Шид

            На основу одредбе  члана  46 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),  члана 60.став 1. тачка 2. Статута општине Шид,(„Службени лист општине Шид „ број 1/19), a у вези члана 9. став 6.   и члана 11.став 1.Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег  дела средстава за финансирање  програма од јавног интетреса  која реализују удружења  на територији општине Шид („Службени лист општине Шид“број:3/19),Општинско веће општине Шид  је на седници  одржаној03.12. 2020. године, донело следећу

ОДЛУКУ

о додели средстава из буџета општине Шид намењених за програме

и пројекте удружења на територији општине Шид у 2020. години

Члан 1.

            Овом Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид намењених за програме и пројекте удружења на територији општине Шид у 2020. години.

Члан 2.

Одобравају се дотације из члана 1. ове Одлуке:

1.Удружење жена „Моровићанке“ Моровић– у износу од 16.330,00 динара,
2.Удружење жена „Јамена“ Јамена– у износу од 8.024,00 динара,
3.Удружење жена „Филип Вишњић“ Вишњићево“– у износу од 25.000,00 динара,
4.Удружење жена „Златне руке 2018“ Вашица– у износу од 10.000,00 динара,
5.Удружење жена „Бикићанке“– у износу од 10.000,00 динара,
6.Удружење жена „Марја 2018“ Шид– у износу од 15.000,00 динара,
7.Удружење жена „Батровчанке“ Батровци– у износу од 30.000,00 динара,
8.Удружење жена „Радост“ Бачинци– у износу од 17.000,00 динара,
9.Удружење жена „Манастирски бисери“ Привина Глава– у износу од 10.000,00 динара,
10.Удружење жена „Шидијанке“– у износу од 6.000,00 динара,
11.Удружење жена „Извор“ Беркасово– у износу од 8.000,00динара,
12.Удружење жена „Бингулке“ Бингула– у износу од 6.000,00динара,
13.Удружење жена „Маслачак 2019“– у износу од 90.000,00динара,
14.Удружење жена „Адашевчанке“ Адашевци– у износу од 6.000,00динара,
15.Удружење жена „Вретено“ Кукујевци– у износу од 75.000,00динара,
16.Друштво за борбу против шећерне болести Шид– у износу од 50.000,00динара,
17.Међуопштинска организација слепих и слабовидих са седиштем у Руми– у износу од 25.000,00динара,
18.Удружење слепих и слабовидих општине Сремска Митровица– у износу од 15.000,00динара,
19.Удружење оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“– у износу од 15.000,00динара,
20.Међуопштинска организација глувих и наглувих Сремска Митровица– у износу од 15.000,00динара,
21.Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Шид– у износу од 30.000,00динара,
22.Удружење бубрежних инвалида Сремска Митровица– у износу од 30.000,00динара,
23.Друштво за церебралну и дечију парализу сремског округа– у износу од 40.000,00динара,
24.Удружење српских витезова– у износу од 7.000,00динара,
25.Мото клуб „Шид 2007“ Шид– у износу од 126.000,00динара,
26.Удружење винара „Деспотовац 1994“– у износу од 406.000,00динара,
27.Сремска свињокоља и кобасицијада– у износу од 150.000,00динара,
28.Завичајно удружење „Иванци“– у износу од 7.000,00динара,
29.Друштво учитеља „Сима Томовић“ Шид– у износу од 8.000,00динара,
30.Општинска организација инвалида рада Шид– у износу од 80.000,00динара,
31.Шидски еколошко хуманитарни центар– у износу од 14.000,00динара,
32.Удружење за заштиту напуштених животиња „Лела“ Шид– у износу од 30.000,00динара,
33.Удружење српско-руског пријатељства „Шид“ Шид– у износу од 20.280,00динара,
34.„Oпштинско удружење пензионера Шид“– у износу од 80.000,00динара,
35.Кинолошко друштво „Друг“– у износу од 20.000,00динара,
36.Невладина организација „Мисли глобално делуј локално“ Шид– у износу од 10.000,00динара,
37.Удружење „Ловачко друштво Зец“ Илинци– у износу од 26.000,00динара,
38.Удружење „Ловачко друштво Фазан Кукујевци“– у износу од 55.120,00динара,
39.Ловачко удружење „Церје“ Шид– у износу од 100.000,00динара,
40.Ловачко друштво „Адашевци“ Адашевци– у износу од 14.900,00динара,
41.Ловачко удружење „Граничар 1918“ Јамена– у износу од 30.000,00динара,
42.Ловачко удружење „Кулина“ Ердевик– у износу од 30.000,00динара,
43.Удружење „Ловачко друштво Ердевик“– у износу од 40.000,00динара,
44.Удружење „Ловачко друштво Филип Вишњић Вишњићево“– у износу од 27.500,00динара,
45.Ловачко удружење „Срем“ Шид– у износу од 100.000,00динара,
46.Општински ватрогасни савез Шид– у износу од 20.000,00динара,
47.Добровољно ватрогасно друштво Ердевик– у износу од 300.000,00динара,
48.Добровољно ватрогасно друштво Љуба– у износу од 10.000,00динара,
49.Добровољно ватрогасно друштво Шид– у износу од 40.000,00динара,

Члан 3.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној страници општине Шид.

ПРЕДСЕДНИК

Зоран  Семеновић