Izaberite stranicu

На данашњој седници Општинског већа утврђен је предлог измене и допуне Одлуке о буџету општине Шид за 2020. годину.“Разлози за доношење ове Одлуке је смањен обим и неустаљена динамка остварења прихода у 2020. години. С обзиром на то да је ову годину обележила пандемија вируса короне то се одразило и на динамику прихода и пословања, а самим тим и на буџетско пословање. Износ који је Одлуком утврђен на крају године је 1.529.160.000 динара у односу на до сада планираних 1.737.000.000 динара“, истакла је Јадранка Недић руководилаца Одељења за буџет и финансије.Чланови Општинског већа утврдили су и Одлуку о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Шид.“Разлог за доношење ове Одлуке је неопходност сагледавања претходно донете Одлуке из 2013. године и њене сврсисходности. На овај начин желимо да смањимо порез на имовину који ће грађани општине Шид плаћати у 2021. години, као и у наредним годинама. Тако су овом Одлуком уместо досадашње три, утврђене четири зоне. Прва зона су централни делови града Шида, друга зона су све остале улице у насељеном месту Шид, трећа зона су села, a четврта зона је ванграђевински реони свих насељених места на територији шидске општине“, изјавила је начелница општине Шид Бојана Мравик.У наставку седнице чланови Општинског већа, између осталог, су разматрали Програм пословања јавних предузећа за 2021. годину, као и Решење о додели средстава организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Шид.