Izaberite stranicu

На седници Општинско већа утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2021. годину. Изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021, буџет Општине Шид ће се увећати ради издвајања средстава за планиране капиталне пројекте, као што су рехабилитација улица у насељеном месту Кукујевци, изградња фискултурне сале и објекта за кондиционирање воде за пиће у насељеном месту Вишњићево, изградња амбуланте у насељеном месту Илинци, наставак радова на реконструкцији пута Јамена – Рачиновци, изградње регионалног система за наводњавање, уградњу соларних колектора на инсталицију за примену потрошне воде у ПУ „Јелица Станивуковић – Шиља“, израду планске документације за уређење платоа на којем ће се налазити монументални споменик сликару Сави Шумановићу…Поред измена и допуна Одлуке о буџету општине Шид за 2021, на данашњој седници Општинског већа, чланови Општинског већа утврђивали су предлог Одлуке о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод“, извештај о раду Народне библиотеке „Симеон Пишчевића“, Музеја наивне уметности „Илијанум“, Галерије слика „Сава Шумановић“, Културно образовног центра, Установе за физичку културу и спортску рекреацију „Партизан“, Туристичке организације Шид и Центра за социјални рад „Шид“.