Izaberite stranicu

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 110-7/IV-21

Дана: 08.03.2021.

ШИД

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

Сходно Закључку Владе Републике Србије број 011-1707/2021 од 25.02.2021. године којим се даје препорука јединицама локалних самоуправа да се важећим инвалидским паркинг картама и резервисаним паркинг местима продужи рок важења до 31.12.2021. године, начелник Општинске управе општине Шид је дана 05.03.2021. године уз сагласност Општинског већа општине Шид број 110-8/III-21 од дана 05.03.2021. године, донео Правилник о изменама Правилника о одређивању категорија инвалида ослобођених обавезе плаћања накнаде за паркирање на основу којег се свим подносиоцима захтева којима је предметно право признато у току 2020. године продужава важење донетих решења до 31.12.2021. године.

Н А Ч Е Л Н И К

Бојана Мравик