Izaberite stranicu

На шестој седници Скупштине општине Шид која је одржана 18. децембра 2020. године у сали Културно образовног центра у Шиду, одборници локалног парламента разматрали су и донели: Одлуку о буџету општине Шид за 2021. годину и Кадровски план Општинске управе, Општинског правобранилаштва и стручних служби општине Шид за 2021. годину. Усвојен је Програм буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Шид, а донету су и Одлуке о отуђењу непокретности на кат.парцели бр. 1871/7 у К.О. Вишњићево из јавне својине општине Шид и Одлука о давању сагласности за уклањање стамбених зграда за колективно становање на кат.парцелама бр.4136/7 и 4136/21 у К.О. Шид на којој општина има право заједничке својине. Скупштина општине Шид донела је Решење о разрешењу и именовању Срђана Малешевић за директора Културно образовног центра Шид.