Izaberite stranicu
СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД 09.08.2023.

СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД 09.08.2023.

Командант Штаба за ванредне ситуације општине Шид, Зоран Семеновић сазвао је данас седницу Штаба којој су, поред чланова Штаба, присуствовали и повереници месних заједница.

Повереници месних заједница позвани су да известе Штаб о стању и последицама на стамбеним и објектима јавне намене, као и о стању у пољопривреди, те о мерама које су до сада предузете како би се штете санирале. Сходно поднетом извештају, комантант Штаба за ванредне ситуације донео је Закључак о формирању Комисије за оквирну процену штете на стамбеним објектима за свако насељено место која ће на јасно прописаним обрасцима, у року од два дана, доставити податке о евидентираној штети.

Повереницима месних заједница наложено је и то да обезбеде неопходне услове како би Комисија могла неометано да предузме све кораке ради што свеобухватније евиденције штете.


ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 105/2УК.О.МОРОВИЋ, ЛН 1054 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

ОГЛАС O ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРИJAВA НA OГЛAС – КAТ. ПAРЦEЛA БР. 105-2 КO MOРOВИЋ – ФИЗИЧКA ЛИЦA – 464-41-IV-05

ПРИJAВA НA OГЛAС – КAТ. ПAРЦEЛA БР. 105-2 КO MOРOВИЋ – ПРAВНA ЛИЦA – 464-41-IV-05