Izaberite stranicu
САОПШТЕЊЕ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ШИД

САОПШТЕЊЕ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ШИД

Чланови Савета за здравље општине Шид на седници одржаној дана 25.6.2024.године, донели су следеће закључке:

1. Након акцидента у фабрици боја и лакова „Евројуг“ Шид, који се догодио дана 20.6.2024.године, није дошло до акутног масовног тровања.

2. На опсервацији је задржано једно лице које је након 24 часа отпуштено кући, без икаквих последица.

3. Званична анализа квалитета ваздуха извршена је на две локације у Шиду, од стране овлашћене, акредитоване стручне организације – Завода за јавно здравље Панчево, са Стручним мишљењем број КВ 002/К од 24.6.2024. године, које Савет за здравље презентује и доставља у целости на увид грађанима и јавности.

Како је саопштено од стране Председнице Савета за здравље, др Марије Гршић Добрић, испитивање загађујућих материја у амбијенталном ваздуху насељеног места Шид вршено је на 2 локације, те се потврђује да исте нису досегле граничне вредности према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

Према збирном индексу квалитета ваздуха за суспендоване честице фракције ПМ10 и ПМ2,5 средње једночасовне концентрације на наведеним локацијама кретале су се у класи „одличан“ и „добар“.

Такође, један од закључака који је донет на седници Савета за здравље општине Шид је да се у наредном периоду изврши анализа здравственог стања становништва општине Шид, као једна од мера која ће се надаље у континуитету спроводити.