Локална самоуправа

Скупштина општине

Председник Скупштине општине

Заменик председника Скупштине општине

Секретар Скупштине општине

Одборници

Кабинет председника општине

Председник општине

Заменик председника општине

Помоћници председника општине

Општинско веће

Општинско правобранилаштво