Izaberite stranicu

На основу чл. 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, издаје

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да ће се јавна седница Комисије за планове општине Шид, на којој ће се разматрати резултати обављеног јавног увида у Нацрт Просторног плана општине Шид и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, одржати у понедељак 15. новембра 2021. г., са почетком у 11 часова у великој сали Општинске управе општине Шид у Шиду у ул. Карађорђева бр. 2.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и

имовинско-правне послове

Општинске управе општине Шид