Izaberite stranicu

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја на граничном прелазу „Батровци“, на аутопуту Е-70, општина Шид

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020; 52/2021), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу објекта туристичко-комерцијалног садржаја
на граничном прелазу „Батровци“, на аутопуту Е-70, општина Шид

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином наведеног Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику.
Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2 у трајању од 7 дана и то у периоду од 12. до 19. априла 2022. г.
Овлашћено лице за контакт: Сузана Цвитковац, дипл.инж.арх., тел. 062 656 196

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид