Izaberite stranicu
ДОДЕЛА УГОВОРА О РЕЛИЗАЦИЈИ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

ДОДЕЛА УГОВОРА О РЕЛИЗАЦИЈИ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Општина Шид и Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности при Министарству рударства и енергетике, су и ове године потписале Уговор o суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Шид. На тај начин, тридесет породица из наше општине реализоваће до краја године мере које ће допринети побољшању услова њиховог становања, рационалној употреби ресурса, али и стварању уштеда у кућном буџету.

За време трајања Јавног конкурса, грађани општине Шид имали су прилику да се пријаве за једну од седам мера енергетске санације, док се највећи број домаћинстава определио за замену спољњих прозора и врата.

Данас je заменик председника општине Шид и председник Комисије за реализацију мера енергетске санације на територији општине Шид, Ђорђе Томић, доделио тројне уговоре закључене између Општине Шид, извођача радова и грађана. Комисији, грађанима и извођачима радова предстоји фаза реализације мера енергетске санације, као предуслов обезбеђивања услова за енергетску уштеду и енергетску стабилност.

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „АДАШЕВЦИ“ СА ПРИКЉУЧКОМ НА ЕЛЕЛКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ И ПРИСТУПНОМ САОБРАЋАЈНИЦОМ У КО АДАШЕВЦИ

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72, 81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42, 50, 98/13; 132, 145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019), оглашава:

РАН И ЈАВНИ УВИД
у
Елаборат Плана детаљне регулације Адашевци сa прикључком на електроенергетску мрежу и приступном саобраћајницом у КО Адашевци

  1. Нацрт Плана детаљне регулације Адашевци сa прикључком на електроенергетску мрежу и приступном саобраћајницом у КО Адашевци обрађивач „MI-MI inžinjering“ из Београда, ул. Маријане Грегоран бр. 53/54, а носилац израде Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ Шид, биће изложен на рани јавни увид на званичном сајту општине Шид: www.sid.rs у трајању од 15 дана и то у периоду од 15. до 30. октобра 2022. год.
  2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на изложени Елаборат, могу да доставе на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева 2, најкасније до завршетка трајања раног јавног увида, тј. од 15. до 30. октобра 2022. год. Особа за информације: Бранислав Чубрило, телефон: 022/714-048.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене
и имовинско - правне послове
Општинске управе општине Шид

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат Плана детаљне регулације радне зоне са приступном саобраћајницом у КО Адашевци

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72, 81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42, 50, 98/13; 132, 145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20) и члана 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019), оглашава:

РА Н И Ј А В Н И У В И Д
у
Елаборат Плана детаљне регулације радне зоне са приступном саобраћајницом у КО Адашевци

  1. Нацрт Плана детаљне регулације радне зоне са приступном саобраћајницом у КО Адашевци чији обрађивач ЈП „Завод за урбанизам“ Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2/1, Шид, а носилац израде Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ Шид, биће изложен на рани јавни увид на званичном сајту општине Шид: www.sid.rs у трајању од 15 дана и то у периоду од 03. до 18. октобра 2022. год.
  2. Заинтересована лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на изложени Нацрт, могу да доставе на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева 2, најкасније до завршетка трајања раног јавног увида, тј. од 03. до 18. октобра 2022. год. Особа за информације: Бранислав Чубрило, телефон: 022/714-048.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене
и имовинско - правне послове
Општинске управе општине Шид