Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чл. 57. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, издаје

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да ће се јавна седница Комисије за планове општине Шид, на којој ће се разматрати резултати обављеног јавног увида у Нацрт Просторног плана општине Шид и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, одржати у понедељак 15. новембра 2021. г., са почетком у 11 часова у великој сали Општинске управе општине Шид у Шиду у ул. Карађорђева бр. 2.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и

имовинско-правне послове

Општинске управе општине Шид

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА АBROYAL у Вашици на кат.парц.бр. 1424/2, 1424/4, 1424/1 и 1426/2 у к.о. Вашица

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), оглашава:

ЈАВНУ
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКOГ ПРОЈЕКАТА
ЗA УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА АBROYAL у Вашици на кат.парц.бр. 1424/2, 1424/4, 1424/1 и 1426/2 у к.о. Вашица

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику.

Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид у Шиду, ул. Карађорђева бр. 2 у трајању од 7 дана и то у периоду од 17. до 24. новембра 2021. г.

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Шид је, у сарадњи са Министарством заштите животне средине, ЈКП „Стандард“ Шид и Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA), отпочела реализацију Пројекта за развој капацитета управљања чврстим отпадом у Републици Србији. Као једна од првих активности поменутог пројекта, планирано је истраживање јавног мњења од стране компаније „Smart plus Research“ из Београда. Методом случајног одабира,
анкетираће се одређен број домаћинстава у свим насељеним местима општине Шид. Ово истраживање ће се реализовати током новембра 2021. године. Анкета је анонимна и информативног карактера, а добијени подаци ће бити коришћени само у сврху пројекта, чији је циљ трајно решавање проблема депоновања отпада у општини Шид.


ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Канцеларија за пољопривреду општине Шид позива лица која су конкурисала по Јавном позиву за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини (основ сточарство) на територији општине Шид за 2021. годину да присуствују јавној презентацији плана расподеле државног пољопривредног земљишта дана 28.10.2021. године у сали КОЦ – а, са почетком у 9 часова.


ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ШИД И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20) и чл. 55. – 68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19),  оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

У

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ШИД

И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Просторног плана општине Шид и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину одржаће се од 13. октобра до 11. новембра 2021. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, као и на интернет страници општине Шид : www.sid.rs.

Заинтересована физичка и правна лица, током трајања јавног увида, своје искључиво писмене примедбе на Нацрт Просторног плана општине Шид, могу да доставе на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, закључно са 11. новембром 2021. г.

Јавна презентација планског документа и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину биће одржана у петак 29. октобра 2021. године у великој сали Општинске управе општине Шид са почетком у 12 часова.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се након завршетка јавног увида а термин одржавања исте биће накнадно оглашен.