Izaberite stranicu

JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokaliteta planiranog za izgradnju objekta za tov junadi, na k.p. br. 24, 28 i 29 u KO Šid

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokaliteta planiranog za izgradnju objekta za tov junadi, na k.p. br. 24, 28 i 29 u KO Šid.

Za vreme trajanja javne prezentacije, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da se upoznaju sa sadržinom Urbanističkog projekta kao i da dostave ovom Odeljenju svoje primedbe i sugestije, isključivo u pisanom obliku.
Javna prezentacija će se održati u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid u Šidu, ul. Karađorđeva br. 2 u trajanju od 7 dana i to u periodu od 11. do 18. avgusta 2021. g.

Odeljenje za urbanizam, komunalno – stambene
i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Šid

OBAVEŠTENJE! 09.08.2021.

OBAVEŠTENJE! 09.08.2021.

Obaveštavaju se građani opštine Šid, kao i vlasnici i uzgajivači pčela i pčelarska udruženja na teritoriji opštine Šid, da će se u ponedeljak 09.08.2021. godine, ako za to budu povoljni meteorološki uslovi ( bez vetra i padavina ), sprovesti tretman odraslih formi komaraca na teritoriji Opštine Šid.

Tretman će biti izveden u periodu od 18:00 – 22:00 časova, uređajima iz vazduha preparatom NEOPIROX LAMBDA 2.0 na bazi lambdacihalotrina i sa zemlje u Šidu preparatom AQUA K OTHRINE na bazi deltametrina.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova tretiranje će biti odloženo, a o novom terminu će građani biti blagovremeno obavešteni.


JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokaliteta planiranog za izgradnju Graničnog prelaza „Šid“, Opština Šid

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), oglašava

JAVNU
PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokaliteta planiranog za izgradnju Graničnog prelaza „Šid“, Opština Šid

Za vreme trajanja javne prezentacije, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da se upoznaju sa sadržinom Urbanističkog projekta kao i da dostave ovom Odeljenju svoje primedbe i sugestije, isključivo u pisanom obliku.
Javna prezentacija će se održati u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Šid u Šidu, ul. Karađorđeva br. 2 u trajanju od 7 dana i to u periodu od 21. do 28. jula 2021. g.

Odeljenje za urbanizam, komunalno – stambene
i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Šid

OBAVEŠTENJE 09.07.

OBAVEŠTENJE 09.07.

Obaveštavamo građane da će se u petak, 9. jula, izvoditi radovi na sanaciji oštećenja kolovoza u delu ulice Đure Kiša u Šidu, od raskrsnice sa ulicom Fruškogorska do raskrsnice sa ulicom Cara Lazara.
Zbog radova saobraćaj će biti privremeno obustavljen u pomenutom delu ulice Đure Kiša u periodu od 8:00 do 18:00 časova.
Za vreme izvođenja radova saobraćaj motornih vozila će biti preusmeren u ulice Zmaj Jove Jovanovića, Đure Kiša ( severni i južni krak ), Jovana Dučića i Vuka Karadžića.