Сервисне информације

EPS distribucija – planirana isključenja

Дана 22.01.2021 .на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежиискључују КДС у: Ердевик: Ул. Цара Душана од бр. 3-19 и 4-24 у 10.00-11.00 часова

RADOVI

Због извођења радова на спајању прве фазе новог цевовода PE DN 560 mm са постојећим цевоводом испод ауто пута на изворишту воде Батровци у понедељак 21.12.2020.год. у интервалу од 08h до 20h без воде ће остати следећа насеља: Вашица, Илинци, ГП Батровци, Шид,...

ZAKLjUČAK SA SEDNICE ŠTABA ZA VENREDNE SITUACIIJE OPŠTINE ŠID

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Штаб за Ванредне ситуације Број: 88-3/I-20/35 Дана: 04.12.2020 ШИД  На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације број 88-3/I-20-33/1 од 19.11.2020.год.), члана 41. став 5.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и...

OBAVEŠTENjE!

Обавештавају се корисници услуга ЈКП "Водовод" Шид да се неће вршити очитавања водомера у децембру 2020., јануару и фебруару 2021. године. Моле се корисници услуга да стање водомера доставе ЈКП "Водовод" Шид путем телефона 022/719-103. У наведеним месецима рачунаће се...

ОБАВЕШТЕЊА

IMUNIZACIJA/VAKCINACIJA U TOKU

IMUNIZACIJA/VAKCINACIJA U TOKU

Линк ка апликацији за : Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19 Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије...

JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije crpne stanice Moharač u KO Erdevik i KO Bingula

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава Ј А...

JAVNI UVID u nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deonicu državnog puta broj 18, Neštin – Erdevik

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава Ј А...

Oglas o davanju poslovnog prostora u zakup na kat. parceli br. 486, br. posebnog dela 1 u K.O. Ilinci

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДКомисија за располагање непокретностимау својини општине ШидБрој: 360-147/II-05Датум: 08.01.2021. годинеШид На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018)...

PRIJAVA ZA VAKCINISANjE PROTIV COVID – 19 ZA GRAĐANE OD DANAS JE MOGUĆA NA PORTALU E – UPRAVE

Да би се пријавили потребно је попунити упитник и унети тражене податке на порталу Е-управе. Грађани могу да одаберу коју вакцину против COVID - 19 желе да приме, а коју је одобрила Агенција за лекове и медицинска средства.О термину и месту вакцинације грађани ће бити...

REŠENjE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU U 2021. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE ŠID

На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС", брoj 26/01, „Службени лист СРЈ", брoj 42/02 - Одлука СУС и „Службени гласник РС", брoj 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13 и...

ODLUKU O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE ŠID

На основу члана 6. став 3. и 4.  Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001...95/2018, 99/2018-Одлука УС и 86/2019), члана 32. став 1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др...

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

POČELA MASOVNA IMUNIZACIJA U OPŠTINI ŠID

POČELA MASOVNA IMUNIZACIJA U OPŠTINI ŠID

Данас је у шидској општини почела масовна имунизација грађана против коронавируса. Председник општине Шид Зоран Семеновић обишао је пункт за вакцинацију који се налази у Дому здравља Шид.„Данас смо се уверили да је временски период од десет минута, између пацијената,...

OPŠTINSKO VEĆE

OPŠTINSKO VEĆE

На данашњој седници Општинског већа разматране су 43. тачке Дневног реда. Разматран је Статут установа културе, као и финансијски план за 2021. годину установа културе и јавних установа, месних заједница и директних корисника јавних...

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ SASTAO SE DANAS SA DR NENADOM IVANIŠEVIĆEM SEKRETAROM ZA PRIVREDU I TURIZAM

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ SASTAO SE DANAS SA DR NENADOM IVANIŠEVIĆEM SEKRETAROM ZA PRIVREDU I TURIZAM

Председник општине Шид Зоран Семеновић, заједно са сарадницима, састао се данас са покрајинским секретаром за привреду и туризам др Ненадом Иванишевићем, који је заједно са сарадницима боравио у радној посети шидској општини. Тема састанка, организованог на...

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ URUČIO UGOVORE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 17 IZBEGLIČKIH PORODICA

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ URUČIO UGOVORE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 17 IZBEGLIČKIH PORODICA

Данас је у сали СО Шид потписан Уговор о додели бесповратне помоћи у виду пакета грађевинског материјала за избегла лица између Општине Шид, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и 17 корисника који испуњавају права на грантове. Уговоре је корисницима...

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ URUČIO JE PAKETIĆE I PROVEO DAN U DRUŽENjU SA DECOM SA SMETNjAMA U RAZVOJU

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ URUČIO JE PAKETIĆE I PROVEO DAN U DRUŽENjU SA DECOM SA SMETNjAMA U RAZVOJU

Председник општине Шид Зоран Семеновић угостио је данас малишане из Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама. Време су провели у дружењу, певању новогодишњих песмица, кићењу јелке, а на крају су разменили новогодишње поклоне."Желим да се захвалим госпођи...

SEDNICA SO ŠID

SEDNICA SO ŠID

На данашњој седници СО Шид одборници су усвојили Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2020. годину. Утврђен износ на крају године је 1.529.160.000 динара у односу на планираних 1.737.000.000 динара.Усвојена је и Одлука о одређивању зона...

OPŠTINSKO VEĆE

OPŠTINSKO VEĆE

На данашњој седници Општинског већа утврђен је предлог измене и допуне Одлуке о буџету општине Шид за 2020. годину."Разлози за доношење ове Одлуке је смањен обим и неустаљена динамка остварења прихода у 2020. години. С обзиром на то да је ову годину обележила...