Сервисне информације

EPS distribucija – planirana isključenja

Дана 22.01.2021 .на територији Општине Шид се због ПЛАНИРАНИХ радова у ел.мрежиискључују КДС у: Ердевик: Ул. Цара Душана од бр. 3-19 и 4-24 у 10.00-11.00 часова

RADOVI

Због извођења радова на спајању прве фазе новог цевовода PE DN 560 mm са постојећим цевоводом испод ауто пута на изворишту воде Батровци у понедељак 21.12.2020.год. у интервалу од 08h до 20h без воде ће остати следећа насеља: Вашица, Илинци, ГП Батровци, Шид,...

ZAKLjUČAK SA SEDNICE ŠTABA ZA VENREDNE SITUACIIJE OPŠTINE ŠID

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Штаб за Ванредне ситуације Број: 88-3/I-20/35 Дана: 04.12.2020 ШИД  На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације број 88-3/I-20-33/1 од 19.11.2020.год.), члана 41. став 5.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и...

OBAVEŠTENjE!

Обавештавају се корисници услуга ЈКП "Водовод" Шид да се неће вршити очитавања водомера у децембру 2020., јануару и фебруару 2021. године. Моле се корисници услуга да стање водомера доставе ЈКП "Водовод" Шид путем телефона 022/719-103. У наведеним месецима рачунаће се...

ОБАВЕШТЕЊА

JAVNI UVID u nacrt Plana detaljne regulacije crpne stanice Moharač u KO Erdevik i KO Bingula

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава Ј А...

JAVNI UVID u nacrt Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deonicu državnog puta broj 18, Neštin – Erdevik

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/09; 64/10; 24/11; 121/12; 42,50,98/13; 132,145/14; 83/18; 31,37/19; 9/20), оглашава Ј А...

Oglas o davanju poslovnog prostora u zakup na kat. parceli br. 486, br. posebnog dela 1 u K.O. Ilinci

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДКомисија за располагање непокретностимау својини општине ШидБрој: 360-147/II-05Датум: 08.01.2021. годинеШид На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Шид (“Сл.лист општине Шид” бр. 7/2018)...

PRIJAVA ZA VAKCINISANjE PROTIV COVID – 19 ZA GRAĐANE OD DANAS JE MOGUĆA NA PORTALU E – UPRAVE

Да би се пријавили потребно је попунити упитник и унети тражене податке на порталу Е-управе. Грађани могу да одаберу коју вакцину против COVID - 19 желе да приме, а коју је одобрила Агенција за лекове и медицинска средства.О термину и месту вакцинације грађани ће бити...

REŠENjE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU U 2021. GODINI NA TERITORIJI OPŠTINE ŠID

На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС", брoj 26/01, „Службени лист СРЈ", брoj 42/02 - Одлука СУС и „Службени гласник РС", брoj 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13 и...

ODLUKU O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE ŠID

На основу члана 6. став 3. и 4.  Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001...95/2018, 99/2018-Одлука УС и 86/2019), члана 32. став 1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др...

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

OPŠTINSKO VEĆE

OPŠTINSKO VEĆE

На данашњој седници Општинског већа разматране су 43. тачке Дневног реда. Разматран је Статут установа културе, као и финансијски план за 2021. годину установа културе и јавних установа, месних заједница и директних корисника јавних...

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ SASTAO SE DANAS SA DR NENADOM IVANIŠEVIĆEM SEKRETAROM ZA PRIVREDU I TURIZAM

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ SASTAO SE DANAS SA DR NENADOM IVANIŠEVIĆEM SEKRETAROM ZA PRIVREDU I TURIZAM

Председник општине Шид Зоран Семеновић, заједно са сарадницима, састао се данас са покрајинским секретаром за привреду и туризам др Ненадом Иванишевићем, који је заједно са сарадницима боравио у радној посети шидској општини. Тема састанка, организованог на...

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ URUČIO UGOVORE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 17 IZBEGLIČKIH PORODICA

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ URUČIO UGOVORE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 17 IZBEGLIČKIH PORODICA

Данас је у сали СО Шид потписан Уговор о додели бесповратне помоћи у виду пакета грађевинског материјала за избегла лица између Општине Шид, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и 17 корисника који испуњавају права на грантове. Уговоре је корисницима...

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ URUČIO JE PAKETIĆE I PROVEO DAN U DRUŽENjU SA DECOM SA SMETNjAMA U RAZVOJU

PREDSEDNIK OPŠTINE ŠID ZORAN SEMENOVIĆ URUČIO JE PAKETIĆE I PROVEO DAN U DRUŽENjU SA DECOM SA SMETNjAMA U RAZVOJU

Председник општине Шид Зоран Семеновић угостио је данас малишане из Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама. Време су провели у дружењу, певању новогодишњих песмица, кићењу јелке, а на крају су разменили новогодишње поклоне."Желим да се захвалим госпођи...

SEDNICA SO ŠID

SEDNICA SO ŠID

На данашњој седници СО Шид одборници су усвојили Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Шид за 2020. годину. Утврђен износ на крају године је 1.529.160.000 динара у односу на планираних 1.737.000.000 динара.Усвојена је и Одлука о одређивању зона...

OPŠTINSKO VEĆE

OPŠTINSKO VEĆE

На данашњој седници Општинског већа утврђен је предлог измене и допуне Одлуке о буџету општине Шид за 2020. годину."Разлози за доношење ове Одлуке је смањен обим и неустаљена динамка остварења прихода у 2020. години. С обзиром на то да је ову годину обележила...

DONACIJA USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

DONACIJA USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Немачка развојна сарадња ( GIZ ) заједно са NALED-ом обезбедила подршку за пружаоце услуга социјалне заштите у 14 локалних самоуправа у оквиру пројекта "Услуге социјалне заштите за осетљиве групе".Пројекат се реализује и у општини Шид, а за потребе услуге социјалне...