Izaberite stranicu

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

НАРЕДБА о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, Министар...

Оглас – Продаја непокретности, парцеле – 1112-6 KO Шид – 360-36-II-05 – 15.04.2021

[embeddoc url="http://media.test.sid.rs/2021/04/Pravila-o-postupku-javnog-nadmetanja-12.02.2020..doc"...

Оглас- Продаја непокретности, станови- 1791-1 KO Јамена – 360-22-II-05

  [embeddoc url="http://media.test.sid.rs/2021/04/Pravila-o-postupku-javnog-nadmetanja-12.02.2020..doc"...

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ОД ЧЕТВРТКА 08. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ МАСОВНА ИМУНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД Од четвртка 08. априла 2021. године, Штаб за ванредне ситуације општине Шид обавештава грађане да, на подручју шидске општине, почиње масовна имунизација становништва вакцином...

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,...

ОГЛАС о давању пословног простора у закуп на кат. парцели бр. 646 У К.О. Моровић, површине 74,57 м2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 360-49/II-05 Датум: 01.04.2021. године На основу члана 4. Oдлуке о образовању и именовању комисије за располагање непокретностима у својини Општине Шид („Сл....

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ УПИСА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ Јелица Станивуковић Шиља“ ЗА РАДНУ 2021. / 2022. годину.

Грађани Општине Шид и ове године на потпуно бесплатан и електронски начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу путем услуге еВРТИЋ. Услуга еВРТИЋ представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ, односно други законски...

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИДПреузми