EnglishSerbian

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ!

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈКП "Водовод" Шид ВИШЊИЋЕВО - КУЋНИ ПРИКЉУЧЦИ ЕРДЕВИК - УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ УЛИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЈА КУКУЈЕВЦИ - УЛИЦА ПАШИЋЕВА УЛИЧНА...

ОБАВЕШТЕЊЕ!

Обавештавају се корисници услуга ЈКП "Водовод" Шид да се неће вршити очитавања водомера у децембру 2020., јануару и фебруару 2021. године. Моле се корисници услуга да стање водомера доставе ЈКП "Водовод" Шид путем телефона 022/719-103. У наведеним месецима рачунаће се...

ОБАВЕШТЕЊА

РЕШЕЊE О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД ОПШТИНСКА УПРАВА НАЧЕЛНИК Број: 436-48/IV-20 Дана: 26.11.2020.г. На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број:...

О Д Л У К А о покретању поступка отуђења покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем јавног надметања и р а с п и с у ј е ОГЛАС за отуђење покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем јавног надметања

На основу члана 27.став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној својини ( '' Сл.гласник Републике Србије '' бр.24/2012, 88/2013 и 105/2014, 104/16 -др.закон, 108/16 и 113/17 ) и члана 60. став 1. тачка 14. Статута Општине Шид ( „Сл. лист општине Шид“ број: 1/19)...

ОГЛАС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Комисија за располагање непокретностима у својини општине Шид Број: 464-65/II-05 Датум: 19.11.2020. године             На основу члана4. Oдлуке о образовању и именовању...

О Д Л У К A о проглашењу ванредне ситуације за целу територију Општине Шид

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД Штаб за Ванредне ситуације Број: 88-3/I-20/33 Дана: 19.11.2020 ШИД На основу члана 29. Закона о одбрани („Сл. гласник РС“ број: 116/07, 88/09 ...36/18), члана 44. став 1. тачка 4., а у вези члана 43. Закона о смањењу ризика од...

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 40-8 /III-20 Дана:  18. новембар  2020. Шид               На основу члaна 96. став 3.  Статута општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид“ број: 1/19), Општинско веће општине Шид, на предлог...

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

НЕМАЧКА РАЗВОЈНА САРАДЊА ОБЕЗБЕДИЛА ЗАШТИТНУ ОПРЕМУ ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ШИДУ

НЕМАЧКА РАЗВОЈНА САРАДЊА ОБЕЗБЕДИЛА ЗАШТИТНУ ОПРЕМУ ЗА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ШИДУ

Немачка развојна сарадња ( ГИЗ ) обезбедила је маске, рукавице, визире, дезинфекциона средства и бесконтактне топломере за установе социјалне заштите током поновног повећања броја оболелих од COVID - 19.Донација се уручује у оквиру пројекта немачко-српске развојне...

МИНИСТАР АЛЕКСАНДАР ВУЛИН ОБИШАО ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ У ШИДУ

МИНИСТАР АЛЕКСАНДАР ВУЛИН ОБИШАО ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ У ШИДУ

Министар унутрашњих послова Александар Вулин изјавио је данас да припадници Министарства унутрашњих послова свакодневно брину да грађани Шида и сви грађани Републике Србије буду заштићени и да њихов свакодневни живот не трпи због последица мигрантске кризе.Министар...

АКЦИЈА ПРИВОЂЕЊА ИЛЕГАЛНИХ МИГРАНАТА

АКЦИЈА ПРИВОЂЕЊА ИЛЕГАЛНИХ МИГРАНАТА

Општина Шид се захваљује Министру Александру Вулину и Министарству унутрашњих послова Републике Србије на брзом реаговању при измештању илегалних миграната са улица и враћања безбедности у сва насељена места општине Шид.По налогу Минстра Александра Вулина припадници...