Сервисне информације

ОПШТИНА ШИД ДЕО ПРОЈЕКТА “СТОПАМА МАРШАЛА”

Данас је на Спомен-обележју „Сремски фронт“ потписан уговор о реализацији заједничког пројекта „Стопама Маршала“ између Туристичке организације Шид и туристичких агенција из општина Републике Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе.„Част нам је и задовољство што је...

Јавна презентација

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада, у складу са чл. 63. став 2. и чл. 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД ОПШТИНСКА УПРАВА НАЧЕЛНИК Број: 610-5/IV-02-2020 Дана, 27.08.2020. године ШИД РЕПУБЛИКА СРБИЈА На основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци,...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ”

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 610-5/IV-02-2020Дана, 27.08.2020. годинеШИДНа основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци,ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист...

ЈАВНИ ПОЗИВ!

Општина Шид по основу Закључка Општинског Већа од 06.08.2020. год. обавештава сва физичка и правна лица који као закупци користе пословне просторије која су јавна својине општине Шид и који нису обављали своју делатност или су имали битно смањен обим пословања током...

ОБАВЕШТЕЊА

Јавна презентација

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид и Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада, у складу са чл. 63. став 2. и чл. 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ШИД ОПШТИНСКА УПРАВА НАЧЕЛНИК Број: 610-5/IV-02-2020 Дана, 27.08.2020. године ШИД РЕПУБЛИКА СРБИЈА На основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци,...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ”

РЕПУБЛИКА СРБИЈААП ВОЈВОДИНАОПШТИНА ШИДОПШТИНСКА УПРАВАНАЧЕЛНИКБрој: 610-5/IV-02-2020Дана, 27.08.2020. годинеШИДНа основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци,ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист...

ЈАВНИ ПОЗИВ!

Општина Шид по основу Закључка Општинског Већа од 06.08.2020. год. обавештава сва физичка и правна лица који као закупци користе пословне просторије која су јавна својине општине Шид и који нису обављали своју делатност или су имали битно смањен обим пословања током...

ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ

ОПШТИНА ШИД ДЕО ПРОЈЕКТА “СТОПАМА МАРШАЛА”

ОПШТИНА ШИД ДЕО ПРОЈЕКТА “СТОПАМА МАРШАЛА”

Данас је на Спомен-обележју „Сремски фронт“ потписан уговор о реализацији заједничког пројекта „Стопама Маршала“ између Туристичке организације Шид и туристичких агенција из општина Републике Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе.„Част нам је и задовољство што је...