Izaberite stranicu

ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локалитета планираног за изградњу пољопривредног објекта за производњу и чување вина – винарија у Ердевику, на катастарским парцелама бр. 3314, 3317 и 3318 у КО Ердевик

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид, у складу са чл. 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72,81/2009; 64/2010; 24/2011; 121/2012; 42,50,98/ 2013; 132,145/2014; 83/2018, 31/2019,37/2019; 9/2020), оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локалитета
планираног за изградњу пољопривредног објекта за производњу и чување вина – винарија у Ердевику, на катастарским парцелама бр. 3314, 3317 и 3318 у КО Ердевик

За време трајања јавне презентације, сва заинтересована правна и физичка лица могу да се упознају са садржином наведеног Урбанистичког пројекта као и да доставе овом Одељењу своје примедбе и сугестије искључиво у писаном облику.
Јавна презентација ће се одржати у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Шид у Шиду, ул. Карађорђева бр. 2, у законски прописаном року у трајању од 7 дана и то у периоду од 26. маја до 01. јуна 2021. г.
Овлашћено лице за контакт: Драган Петровић, дипл.инж.грађ., тел. 022 714 048, email : urbanizamsid@gmail.com

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Шид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ ШИД
На предлог Штаба за ванредне ситуације општине Шид председник општине Шид Зоран Семеновић донео је Одлуку о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Шид.
Ванредна ситуација на целој територији општине Шид укида се почев од 10 часова 25.05.2021. године, због значајног побољшања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести COVID – 19.
Ванредна ситуација се укида јер је ниво преваленције активних случаја 30 што износи 91,08/100.000 оболелих унутар једног дана и на основу закључка Општинског штаба за ванредне ситуације.

 

Преузми

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.

62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020)  и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ШИД» број општине Срема), Председник општине  ШИД је дана

13.05.2021. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ШИД

и расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ШИД

I

– Предмет јавног надметања –

1.    Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга у општини ШИД у следећим катастарским општинама:

КОБрој јединице јавног надметањаПовршина (ха)Почетна цена (дин/ха)Депозит (дин) 50%Период закупаСтепен заштите
Адашевци20,230510.760,561.240,151 
Адашевци30,106210.760,55571,391 
Адашевци40,096210.760,60517,581 
Адашевци50,0890538,2023,951 
Адашевци60,010012.105,0060,531 
Адашевци230,05122.152,1555,091 
Адашевци240,305412.105,301.848,481 
Адашевци250,22682.152,12244,051 
Адашевци260,104910.760,53564,391 
Адашевци270,44819.415,802.109,611 
Адашевци280,21219.415,79998,551 
Адашевци330,73128.644,863.160,561 
Адашевци340,186410.760,571.002,881 
Адашевци350,152410.760,56819,951 
Адашевци370,00322.153,133,441 
Адашевци380,00887.621,5933,541 
Адашевци390,09579.415,78450,551 
Адашевци400,10222.152,15109,971 
Адашевци420,42854.705,721.008,201 
Адашевци430,03009.415,67141,241 
Адашевци440,03602.152,2238,741 
Адашевци450,06749.415,73317,311 
Адашевци460,032510.760,62174,861 
Адашевци470,0770538,1820,721 
Адашевци480,04872.152,1652,401 
Адашевци490,03469.415,90162,891 
Адашевци511,024810.760,565.513,711 
Адашевци520,05203.631,9294,431 
Адашевци540,02359.415,74110,641 
Батровци590,517712.105,313.133,461 
Батровци600,286310.760,571.540,371 
Батровци610,283410.760,551.524,771 
Батровци620,006210.761,2933,361 
Батровци630,358010.760,561.926,141 
Батровци640,380510.760,552.047,201 
Батровци650,070010.760,57376,621 
Батровци660,121510.760,58653,701 
Батровци670,720110.760,563.874,341 
Батровци680,780110.760,564.197,161 
Батровци690,002710.759,2614,531 
Батровци700,003010.760,0016,141 
Батровци710,006110.760,6632,821 
Батровци720,004510.760,0024,211 
Батровци730,004510.760,0024,211 
Батровци740,004510.760,0024,211 
Батровци750,004510.760,0024,211 
Батровци760,007710.761,0441,431 
Батровци770,005310.760,3828,521 
Батровци780,002210.759,0911,841 
Батровци860,628712.483,063.924,051 
Батровци871,258812.105,327.619,091 
Батровци881,93722.152,112.084,531 
Батровци890,180610.760,58971,681 
Батровци900,222010.760,541.194,421 
Батровци910,304410.760,551.637,761 
Батровци920,210410.760,551.132,011 
Батровци930,005110.760,7827,441 
Батровци940,005110.760,7827,441 
Батровци950,274112.105,331.659,031 
Батровци970,017712.105,08107,131 
Батровци980,14392.152,12154,841 
Батровци990,088112.105,33533,241 
Батровци1010,665410.760,573.580,041 
Батровци1020,854812.105,325.173,811 
Батровци1030,94022.152,111.011,711 
Батровци1040,263612.105,311.595,481 
Батровци1050,07752.152,1383,391 
Илинци1110,09989.415,83469,851 
Илинци1131,126410.760,566.060,351 
Илинци1151,73582.152,111.867,821 
Илинци1160,47312.152,10509,081 
Илинци1171,45797.621,695.555,831 
Илинци1220,857612.105,325.190,761 
Јамена1230,049311.158,82275,061 
Јамена1305,797310.760,5631.191,101 
Јамена13616,75767.164,9960.034,051 
Јамена13819,74772.421,2323.906,861 
Јамена1406,717110.760,5636.139,881 
Јамена1429,14269.756,0744.597,931 
Јамена14310,00009.756,0748.780,321 
Јамена1450,86569.415,804.075,161 
Јамена1473,302210.077,0716.638,251 
Јамена1480,38002.152,11408,901 
Јамена15110,00007.621,6938.108,451 
Јамена1522,05227.621,697.820,621 
Јамена1530,82757.308,573.023,921 
Јамена1541,67729.415,807.896,091 
Јамена1551,634810.760,568.795,681 
Јамена1563,17927.621,6912.115,441 
Јамена1580,128512.105,29777,771 
Јамена1600,17842.152,13191,971 
Јамена1679,000010.760,5648.422,521 
Јамена1685,09719.415,8023.996,641 
Јамена1692,27402.152,112.446,951 
Јамена1705,30548.499,6222.546,941 
Јамена1713,00002.152,113.228,171 
Јамена1722,50002.152,112.690,141 
Јамена1731,63072.152,111.754,721 
Јамена1748,55512.152,119.205,761 
Моровић1750,340012.105,322.057,901 
Моровић1780,60002.719,97815,991 
Моровић1792,00002.719,972.719,971 
Моровић1831,99292.152,112.144,471 
Моровић18413,01052.719,9717.694,081 
Моровић1861,57682.421,231.908,901 
Моровић1891,75242.719,972.383,241 
Моровић1900,209712.105,341.269,241 
Моровић1910,069812.105,30422,481 
Моровић2041,07942.152,111.161,491 
Моровић2060,256812.105,331.554,321 
Моровић2071,77212.421,232.145,331 
Вашица2160,96109.415,804.524,291 
Вашица2217,97392.152,118.580,351 
Вашица2221,18982.152,111.280,291 
Вашица2231,77772.152,111.912,901 
Вашица2240,39882.152,11429,131 
Вашица2251,27372.152,111.370,571 
Вашица2272,47438.531,2510.554,441 
Вашица2300,14559.415,81685,001 
Вашица2310,04397.621,64167,301 
Вашица2330,03963.228,5463,931 
Вашица2340,26082.152,11280,641 
Вашица2350,52989.415,802.494,251 
Вашица2360,13169.898,10651,301 
Вашица2370,061012.105,25369,211 
Вашица2380,030011.029,67165,441 
Вашица2390,13022.152,07140,101 
Вашица2400,079611.476,88456,781 
Вишњићев о2440,68531.882,99645,211 
Вишњићев о2461,73097.487,396.479,961 
Бачинци2530,000210.750,001,081 
Бачинци2541,51327.621,695.766,571 
Бачинци2550,667510.425,123.479,391 
Бачинци2610,368411.114,632.047,321 
Бачинци2630,353010.062,271.775,991 
Бачинци2640,202810.760,551.091,121 
Бачинци2650,179413.284,111.191,591 
Бачинци2660,329411.797,511.943,051 
Бачинци2680,35739.415,811.682,131 
Бачинци2690,316710.760,561.703,931 
Бачинци2700,292010.760,551.571,041 
Бачинци2710,183311.563,881.059,831 
Бачинци2720,235314.945,471.758,331 
Бачинци2740,206111.848,911.221,031 
Бачинци2750,115711.827,57684,221 
Бачинци2760,065711.646,88382,601 
Бачинци2770,061410.760,59330,351 
Бачинци2780,045711.337,20259,061 
Бачинци2790,057214.625,52418,291 
Бачинци2800,067811.300,00383,071 
Бачинци2810,055814.945,52416,981 
Бачинци2820,70349.859,343.467,531 
Бачинци2830,127510.760,55685,991 
Бачинци2840,094010.760,53505,751 
Бачинци2850,159311.136,22887,001 
Бачинци2860,22589.415,811.063,041 
Бачинци2870,09159.415,85430,771 
Беркасово2880,904814.604,006.606,851 
Беркасово2890,112713.599,91766,351 
Беркасово2910,147313.599,861.001,631 
Беркасово2920,06132.719,9083,371 
Беркасово2930,23673.228,56382,101 
Беркасово2940,106713.599,91725,551 
Беркасово2950,088412.105,32535,061 
Беркасово2960,07504.080,40153,011 
Беркасово2970,06324.080,38128,941 
Беркасово2980,087012.105,29526,581 
Беркасово2990,15832.719,96215,291 
Беркасово3000,18042.719,96245,341 
Бингула3032,42746.004,827.288,051 
Бингула3062,74532.719,973.733,571 
Бингула3070,491713.599,883.343,531 
Бингула3080,51938.693,862.257,361 
Бингула3090,44389.658,492.143,221 
Бингула3107,05372.421,238.539,321 
Бингула3110,69372.719,97943,421 
Бингула3120,222612.105,301.347,321 
Бингула3130,183614.945,481.371,991 
Бингула3140,78282.719,971.064,601 
Бингула3150,211710.760,561.139,011 
Бингула3161,71942.719,972.338,361 
Бингула3170,48832.719,97664,081 
Бингула3180,149414.945,451.116,431 
Бингула3190,11282.719,95153,411 
Бингула3200,055814.945,52416,981 
Ђипша3210,78129.415,803.677,811 
Ђипша3220,20619.415,82970,301 
Ђипша3230,24031.524,18183,131 
Ђипша3240,24031.524,18183,131 
Ђипша3250,24579.415,791.156,731 
Ђипша3260,46972.152,12505,421 
Ђипша3270,06839.415,81321,551 
Ђипша3280,10211.882,9696,131 
Ђипша3290,39499.415,801.859,151 
Ђипша3300,08561.524,1865,231 
Ђипша3310,16361.883,01154,031 
Ђипша3320,22629.415,781.064,931 
Ђипша3330,10651.883,00100,271 
Ђипша3340,16761.883,00157,791 
Ђипша3351,52361.882,991.434,461 
Ђипша3360,14241.524,16108,521 
Ђипша3370,15299.415,83719,841 
Ђипша3380,37807.621,691.440,501 
Ђипша3390,17017.621,69648,221 
Ђипша3400,21299.415,781.002,311 
Ђипша3410,24039.415,811.131,311 
Ђипша3420,13889.415,78653,461 
Ђипша3430,16299.415,78766,921 
Ђипша3440,56544.633,431.309,871 
Ђипша3450,22809.415,791.073,401 
Ђипша3460,55242.152,12594,411 
Ђипша3470,18921.882,98178,131 
Ђипша3480,06596.276,93206,821 
Ђипша3490,39426.276,921.237,181 
Ђипша3500,14537.621,68553,721 
Ђипша3510,03179.415,77149,241 
Ђипша3520,16407.621,71624,981 
Ђипша3530,18346.276,94575,591 
Ђипша3540,07729.415,80363,451 
Ђипша3550,06649.415,81312,601 
Ђипша3560,05651.883,0153,191 
Ђипша3570,10211.882,9696,131 
Ђипша3580,05361.883,0250,461 
Ђипша3590,07591.883,0071,461 
Ђипша3600,02301.883,0421,651 
Ђипша3610,02636.276,8182,541 
Ђипша3620,03209.415,94150,651 
Ђипша3630,12709.415,83597,901 
Ђипша3640,02451.882,8623,071 
Ђипша3650,23201.524,18176,801 
Ђипша3660,20147.621,70767,501 
Ђипша3670,02232.152,0224,001 
Ђипша3680,06459.415,81303,661 
Ђипша3690,18091.882,97170,321 
Ђипша3700,04631.524,1935,281 
Ђипша3710,03602.152,2238,741 
Ђипша3720,02192.152,0523,571 
Ђипша3730,09571.524,1472,931 
Ђипша3740,03139.415,65147,361 
Ђипша3750,01879.416,0488,041 
Ђипша3760,30869.415,811.452,861 
Ђипша3770,73419.415,803.456,071 
Ђипша3780,36589.415,801.722,151 
Ђипша3790,19641.882,99184,911 
Ђипша3800,13162.421,20159,321 
Ђипша3810,01552.152,2616,681 
Ђипша3820,01262.152,3813,561 
Ђипша3830,22411.524,19170,781 
Ђипша3840,49929.415,812.350,181 
Ђипша3850,30549.415,821.437,791 
Ђипша3860,36259.415,811.706,611 
Ђипша3870,26089.415,801.227,821 
Ђипша3880,51816.512,081.686,951 
Ђипша3892,19479.415,8010.332,431 
Ђипша3900,43489.415,802.046,991 
Ђипша3910,18527.621,71705,771 
Ђипша3920,36159.415,801.701,911 
Ђипша3930,27159.415,801.278,191 
Ђипша3940,54006.276,931.694,771 
Ђипша3950,26621.524,15202,871 
Ђипша3960,10361.524,1378,951 
Ђипша3970,20182.152,13217,151 
Ђипша3980,08161.882,9776,831 
Ђипша3990,10329.415,79485,861 
Ђипша4000,33099.415,811.557,841 
Ђипша4010,04937.621,70187,871 
Ђипша4020,32487.621,671.237,761 
Ђипша4030,78876.276,922.475,301 
Ђипша4041,18372.152,111.273,731 
Ђипша4050,15329.415,80721,251 
Ђипша4060,06269.415,81294,711 
Ђипша4070,36182.152,10389,321 
Ђипша4080,05651.524,2543,061 
Ђипша4090,31147.621,681.186,701 
Ђипша4100,05147.621,60195,881 
Ђипша4110,04069.415,76191,141 
Ђипша4120,02739.415,75128,531 
Ђипша4130,11902.152,10128,051 
Ђипша4140,02191.524,2016,691 
Ђипша4150,56047.621,702.135,601 
Ђипша4160,02529.415,87118,641 
Ђипша4170,05689.415,85267,411 
Ђипша4180,82222.152,10884,731 
Ђипша4193,59491.882,993.384,581 
Ђипша4200,30001.883,00282,451 
Ђипша4215,29761.882,994.987,661 
Ђипша4221,22111.882,991.149,661 
Ђипша4231,75091.882,991.648,461 
Ђипша4240,02881.524,3121,951 
Ђипша4250,01339.415,7962,621 
Ђипша4260,03451.524,0626,291 
Ђипша4270,03991.882,9637,571 
Ђипша4280,02731.254,9517,131 
Ђипша4290,01112.152,2511,941 
Ђипша4300,03609.415,83169,481 
Ђипша4310,01767.621,5967,071 
Ердевик4343,50563.631,846.365,891 
Ердевик4350,626411.402,033.571,111 
Ердевик4380,57343.631,851.041,251 
Ердевик4391,10963.631,842.014,941 
Ердевик4405,48453.631,849.959,411 
Ердевик4410,223710.760,571.203,571 
Ердевик4420,985612.105,325.965,501 
Ердевик4430,40423.631,84733,991 
Ердевик4441,32803.631,842.411,541 
Ердевик4460,03752.720,0051,001 
Ердевик4473,17733.631,845.769,721 
Ердевик4480,019310.760,62103,841 
Ердевик4490,079310.760,53426,661 
Ердевик4500,08599.415,83404,411 
Ердевик4510,151913.599,871.032,911 
Ердевик4527,51713.631,8413.650,451 
Ердевик4540,57043.631,841.035,801 
Ердевик4550,144114.945,451.076,821 
Ердевик4560,16082.719,96218,691 
Ердевик4570,04072.719,9055,351 
Ердевик4593,33652.719,974.537,591 
Ердевик4601,071212.105,326.483,611 
Гибарац4670,248210.760,561.335,391 
Гибарац4689,208910.760,5649.546,461 
Гибарац4692,72062.421,233.293,601 
Гибарац4700,060512.105,29366,191 
Гибарац4710,087913.599,89597,711 
Гибарац4720,10152.421,18122,881 
Гибарац4731,04192.719,971.416,971 
Кукујевци4740,15102.710,53204,651 
Кукујевци4840,31269.415,801.471,691 
Кукујевци4850,247710.760,561.332,701 
Кукујевци4860,207512.105,301.255,931 
Кукујевци4870,251612.835,971.614,761 
Кукујевци4880,339912.105,332.057,301 
Кукујевци4890,225412.105,321.364,271 
Кукујевци4930,78262.421,22947,431 
Кукујевци4960,99301.882,99934,901 
Кукујевци4970,167912.105,301.016,241 
Кукујевци4990,122810.760,59660,701 
Кукујевци5002,51771.882,992.370,401 
Кукујевци5010,069710.760,55375,011 
Кукујевци5020,437512.105,332.648,041 
Кукујевци5030,569610.760,553.064,611 
Кукујевци5041,16641.882,991.098,161 
Кукујевци5050,06861.882,9464,591 
Кукујевци5060,07669.415,80360,631 
Кукујевци5071,1347538,23305,361 
Кукујевци5080,041912.105,25253,611 
Кукујевци5090,062810.760,51337,881 
Љуба5100,14823.631,85269,121 
Љуба5110,59133.631,851.073,751 
Љуба5120,239510.760,541.288,581 
Љуба5130,08549.415,81402,051 
Љуба5140,14932.286,27170,671 
Љуба5150,12239.415,78575,781 
Љуба5160,22193.228,57358,211 
Љуба5170,18743.631,86340,301 
Љуба5180,12233.631,81222,091 
Љуба5190,28203.631,84512,091 
Љуба5200,24213.631,85439,631 
Љуба5210,19313.631,85350,651 
Љуба5220,16333.631,84296,541 
Љуба5230,54783.631,84994,761 
Љуба5240,16723.631,82303,621 
Љуба5250,21293.631,85386,611 
Љуба5260,19132.152,12205,851 
Љуба5270,99599.415,804.688,601 
Љуба5282,83242.152,113.047,821 
Љуба5290,30003.631,83544,781 
Љуба5300,14103.631,84256,041 
Љуба5310,14573.631,85264,581 
Љуба5320,15033.631,87272,931 
Љуба5330,23483.631,86426,381 
Љуба5340,15563.631,81282,561 
Љуба5350,431610.760,572.322,131 
Љуба5360,383010.760,552.060,651 
Моловин53718,47021.882,9917.389,601 
Моловин53815,97521.882,9915.040,571 
Моловин53922,85311.882,9921.516,081 
Моловин5411,97022.152,112.120,041 
Моловин5440,041710.760,67224,361 
Привина Глава5450,377412.105,332.284,271 
Привина Глава5460,096312.105,30582,871 
Привина Глава5470,16813.631,83305,261 
Привина Глава5480,121210.760,56652,091 
Привина Глава5490,061010.760,49328,201 
Привина Глава5500,07822.719,95106,351 
Привина Глава5510,05502.720,0074,801 
Привина Глава5520,085312.105,28516,291 
Привина Глава5530,089612.105,36542,321 
Привина Глава5540,15353.631,86278,741 
Привина Глава5550,087012.105,29526,581 
Сот5560,18322.421,23221,781 
Сот5570,00462.421,745,571 
Сот5631,49422.421,231.808,901 
Сот5650,06112.719,9783,101 
Сот56617,71172.421,2321.442,051 
Сот5671,65112.421,231.998,851 
Сот5680,29749.415,801.400,131 
Сот5690,24262.421,23293,701 
Сот5700,82692.421,241.001,061 
Сот5710,16312.719,99221,811 
Сот5720,50132.719,97681,761 
Сот5730,37192.421,24450,231 
Сот5740,54552.421,23660,391 
Сот5750,21082.989,09315,051 
Сот5760,17372.719,98236,231 
Сот5770,48452.719,98658,911 
Сот5780,11242.421,26136,071 
Сот5790,37892.719,98515,301 
Сот5809,29422.421,2311.251,701 
Сот5820,03092.421,3637,411 
Сот5830,23802.421,22288,131 
Сот5840,38932.421,22471,291 
Сот5850,285510.760,561.536,071 
Сот5860,07903.631,90143,461 
Сот5870,685913.599,874.664,081 
Сот5880,11392.421,25137,891 
Сот5890,04192.421,2450,721 
Сот5900,08522.719,95115,871 
Сот5910,12722.421,23153,991 
Сот5921,02772.421,231.244,151 
Сот5940,30662.719,96416,971 
Сот5961,367610.760,567.358,071 
Сот5970,02063.632,0437,411 
Сот5980,06542.421,2579,171 
Шид5990,73572.989,091.099,541 
Шид6000,96782.989,091.446,421 
Шид6010,56002.989,09836,951 
Шид6020,50792.989,09759,081 
Шид6030,24742.989,09369,751 
Шид6040,173914.945,491.299,511 
Шид6050,13989.415,81658,161 
Шид6080,625114.945,464.671,201 
Шид6090,630413.599,874.286,681 
Шид6130,88462.989,091.322,071 
Шид6140,20772.989,07310,421 
Шид6150,37962.989,09567,331 
Шид6160,73542.989,091.099,091 
Шид6172,36162.989,093.529,521 
Шид6180,455510.760,572.450,721 
Шид6190,34322.989,10512,931 
Шид6200,23592.989,11352,561 
Укупно 435,6785    

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ШИД, у канцеларији бр Услужни центар општине Шид сваког радног дана од 07 до 15 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Контакт особа Дејан Вученовић, тел. 022/712-022.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

КОДанаОд (часова)
Адашевци21.05.202107
Бачинци21.05.202107
Батровци21.05.202107
Беркасово21.05.202107
Бингула21.05.202107
Ђипша21.05.202107
Ердевик21.05.202107
Гибарац21.05.202107
Илинци21.05.202107
Јамена21.05.202107
Кукујевци21.05.202107
Љуба21.05.202107
Моловин21.05.202107
Моровић21.05.202107
Привина Глава21.05.202107
Шид21.05.202107
Сот21.05.202107
Вашица21.05.202107
Вишњићево21.05.202107

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних  надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономск године и није било предмет коришћења.

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1.              Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

2.              Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у

активном статусу;

-за  бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се

утврђује пасиван статус .

3.              Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања –  https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

4.              Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања  и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.

5.              Понуђач je дужaн да заједно са пријавом  за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе ШИД број: 840-1074804-93, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.

6.             Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. Ако најповољнији понуђач одустане, најповољнијим понуђачем сматра се лице које је следеће пo реду на ранг листи понуђача. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

7.              Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди највишу цену закупа за  јединицу јавног надметања.

8.              Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.

9.              Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

1.  Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом:

– за физичко  лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом.

– за правно лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

2. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ;

– за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује следећом докуменатацијом:

-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:

1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III тачка 1. овог огласа и доказ о уплати депозита;

2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;

3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа;

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, а које морају да буду читљиве.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок пријављивање и   подношење документације у Апликацију је до 12:00 сати, дана

26.05.2021. године.

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

V

– Јавно надметање –

Отварање понуда  за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће, и то:

КОДанаПочетак у (часова)
Адашевци03.06.202112:00
Бачинци03.06.202112:00
Батровци03.06.202112:00
Беркасово03.06.202112:00
Бингула03.06.202112:00
Ђипша03.06.202112:00
Ердевик03.06.202112:00
Гибарац03.06.202112:00
Илинци03.06.202112:00
Јамена03.06.202112:00
Кукујевци03.06.202112:00
Љуба03.06.202112:00
Моловин03.06.202112:00
Моровић03.06.202112:00
Привина Глава03.06.202112:00
Шид03.06.202112:00
Сот03.06.202112:00
Вашица03.06.202112:00
Вишњићево03.06.202112:00

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације приложене у Апликацији.

На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

VI

– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда  .

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе општине ШИД.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до

30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

–   гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

–   уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

–   доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа. Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште,  у дневном листу/службеном гласилу јединице локалне самоуправе/локалном листу/ на огласној табли општинске управе ШИД и месним канцеларијама, и на веб презентацији општине ШИД, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ШИД Председник општине

Број: 320-24/2021-IV-94

Дана: 13.05.2021. године

Председник општине

Зоран Семеновић

ОПШТИНА ШИД ОБЕЗБЕДИЛА НОВЕ ДОЗЕ ВАКЦИНА ЗА МЕШТАНЕ СЕЛА ШИДСКЕ ОПШТИНЕ

ОПШТИНА ШИД ОБЕЗБЕДИЛА НОВЕ ДОЗЕ ВАКЦИНА ЗА МЕШТАНЕ СЕЛА ШИДСКЕ ОПШТИНЕ

Захваљујући Влади Републике Србије и председнику Републике Србије Александру Вучићу, Општина Шид у сарадњи са Домом здравља Шид обезбедила је нове дозе вакцина за мештане села у шидској општини.
Заинтересовани грађани вакцину могу да приме, без претходне пријаве, у следећим терминима:
– у четвртак 13. мaја од 8 часова медицински тим спроводиће имунизацију у амбулантама у насељеним местима:
– Адашевци;
– Бачинци;
– Вишњићево;
– у петак 14. маја медицински тим спроводиће имунизацију у амбулантама у насељеним местима:
– Гибарац од 8 часова;
– Илинци од 8 до 12 часова;
– Батровци од 12 часова.
Молимо све заинтересоване грађане да прилуком доласка на пункт за вакцинацију у свом насељеном месту поштују прописане мере, носе маску и држе физичку дистанцу.

НАРЕДБА о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

НАРЕДБА о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

„Службени гласник РС“, бр. 33 од 4. априла 2021, 36 од 9. априла 2021, 38 од 16. априла 2021, 45 од 6. маја 2021.

  1. Овом наредбом утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења за период од 5. априла 2021. године од 06.00 часова па док налаже епидемиолошка ситуација.
  2. Почев од 7. маја 2021. године године у радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити угоститељски објекти.*

У затвореном делу угоститељског обекта мора се обезбедити да:*

– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),*

– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,*

– не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв. жива музика) после 18.00 часова,*

– укупна попуњеност објекта не може вити већа од 50% максималне попуњености, и*

– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске.*

У отвореном делу угоститељског објекта мора се обезбедити да:*

– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),*

– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,*

– између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,*

– за столом не може седети више од пет особа,*

– уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,*

– отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,*

– не може се репродуковати, односно емитовати музика или изводити музичко-сценски програм уживо (тзв. жива музика) после 18.00 часова.*

*Службени гласник РС, број 45/2021

2а Почев од 12. априла 2021. године у радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити затворени или отворени трговински центри и слични објекти у којима се обавља делатност у области трговине на мало (у даљем тексту: објекат), осим угоститељских објеката у затвореном простору, а који се налазе у склопу тог објекта и у којима се врши услуживање хране и пића седећих гостију (дозвољена је шалтерска продаја).*

Управљач објекта дужан је да обезбеди да се испред шалтера за продају хране и пића не окупља већи број лица, да између лица која чекају на куповину хране и пића постоји размак од најмање два метра у свим правцима, као и да су видно обележени линија кретања до и од шалтера.*

Управљач објекта, поред спровођења мера утврђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), дужан је да обезбеди следеће:*

– на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се продајни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;*

– уколико објекат има више улаза и излаза, морају се одредити и видљиво обележити који су улазна, а који излазна врата;*

– у објекту морају бити одређене и видљиво обележене линије кретања унутар објекта на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;*

– на улазу у објекат морају се користити дезобаријере;*

– физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;*

– запослени морају носити заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима;*

– заједничке просторије и предмете које користе корисници (тоалети, рукохвате на степеницама, лифтови и сл.), морају се на сваких сат времена дезинфиковати раствором на бази 70% алкохола;*

– мора бити одређено лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико објекат има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, управљач центра је дужан да одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар;*

– корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар);*

– корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу ношења маске приликом уласка у објекат и приликом кретања у објекту све време боравка;*

– уколико корона редар примети да неко лице не носи маску, без одлагања ће обавестити то лице да напусти објекат са упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице одбије да напусти објеката без одлагања ће о томе обавестити надлежне инспекцијске службе.*

Правно лице и предузетник који продаје робу односно пружа услуге у објекту у оквиру простора у коме продаје робу, односно пружа услуге (у даљем тексту: радња), поред спровођења мера утврђених Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), дужан је да обезбеди следеће:*

– на улазу у радњу мора видно бити истакнута корисна површина радње и број лица која могу бити присутна;*

– уколико радња има више улаза и излаза, морају се одредити и видљиво обележити који су улазна, а који излазна врата;*

– у радњи морају бити одређене и видљиво обележене линије кретања унутар радње на тај начин да се онемогући боравак или окупљање већег броја лица на једном месту, као и безбедни правци кретања од улаза до излаза;*

– испред каса или приликом другог чекања корисника у реду мора уочиљивим ознакама бити видно обележно неопходно растојање између корисника од минимум два метра;*

– физичку дистанцу између корисника од најмање два метра;*

– запослени морају носити заштитну маску током рада, а нарочито током контакта са корисницима, као што су запослени који раде на касама, и сл.;*

– заједничке просторије и предмете које користе корисници (тоалети, гардеробе и сл.), морају се на сваких сат времена дезинфиковати раствором на бази 70% алкохола;*

– мора бити одређено лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), а уколико радња има више улаза и излаза, има више спратова и површине је веће од 500 квадратних метара корисне површине, правно лице (предузетник) дужан је да одреди више лица за корона редаре, тако да се на сваком улазу, тј излазу и на сваких 250 квадратних метара налази по један корона редар;*

– корона редар мора носити видљиву ознаку да је корона редар (на светлој подлози морају уочљивим словима бити исписане речи: корона редар);*

– корона редар је дужан да упозори кориснике на обавезу ношења маскe приликом уласка у радњу као и за све време боравка у радњи;*

– уколико корона редар примети да неко лице не носи маску, без одлагања ће обавестити то лице да напусти радњу са упозорењем да такво понашање представља прекршај, а уколико то лице одбије да напусти радњу, без одлагања ће о томе обавестити надлежне инспекцијске службе;*

– корона редар је дужан да упозори кориснике на неопходност држања физичке удаљености приликом чекања у реду.*

*Службени гласник РС, број 36/2021

3.* У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:

1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);

2) ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја;

3) објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

4) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности;

5) објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);

6) објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

7) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце,

8) радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.);

9) радње, продајна места и места у којима се продаје роба на мало или пружају услуге, а који продају или пружање услуга обављају у трговинским центрима и за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

10) објекти у којима се пружају услуге у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

*Службени гласник РС, број 36/2021

4.* Могу радити без ограничења радног времена:

1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке),

2) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива,

3) трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране;

4) ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

*Службени гласник РС, број 36/2021

5.* У радном времену из тач. 2. и 3.* ове наредбе, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

*Службени гласник РС, број 36/2021

6.* Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 22/21, 23/21 и 25/21).

*Службени гласник РС, број 36/2021

7.* Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

*Службени гласник РС, број 36/2021

Број 500-01-00130/1/2021-23

У Београду, 4. априла 2021. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ НАРЕДБЕ

Наредба о изменама и допунама Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19: „Службени гласник РС“, број 36/2021-79

  1. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Наредба о допуни Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19: „Службени гласник РС“, број 38/2021-26

  1. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Наредба о измени Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19: „Службени гласник РС“, број 45/2021-3

  1. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Преузмите