Izaberite stranicu

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:644-4/III-2020

Дана:03.12.2020 године

ШИД

            На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», број 129/07,83/14.-др.закон,101/16-др.закон и 47/18),  члана 60. став 1 тачка 2.Статута Општине Шид («Службени лист општине Шид“ број 1/19) и члана 9. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за  програме и пројекте  из области културе  који су од значаја за општину Шид („Службени лист општине Шид“ бр. 2/2013,1/2014, 1/15 и 1/16) Општинско веће општине Шид је на седници одржаној 03.12.2020. године, донело следећу

ОДЛУКУ О

РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ

ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД

Члан 1.

            Овом Одлуком  расподељују се средства из буџета општине Шид за  програме и пројекте  из области културе  који су од значаја за Општину Шид у 2020. години.

Члан 2.

            Средства из члана 1. ове Одлуке се одобравају :

 НазивОдобрено
1КПД „Д.Д. Кољесар“ Бачинци125.000,00
2.КУД „Филип Вишњић“ Вишњићево77.150,00
3.„Шидарт“ Еуфонија Шид0
4.КУД „Младост 2016“ Шид85.000,00
5.КПД „Иван Котљаревски“, Бикић До125.000,00
6.СЛУД „Милан Расћислав Шћефањик“ Бингула8.000,00
7.Књижевни клуб „Благоје Јастребић“ Вашица80.000,00
8.Хрватско културно друштво Шид37.000,00
9.СКУД „Бранко Радичевић“ Ердевик270.000,00
10.КПД „Ђура Киш“ Шид360.000,00
11.Удружење ликовних уметника и стваралаца из општине Шид40.000,00
12.Књижевни клуб „Лаза Костић 2017“ Беркасово25.000,00
13.Словачко културно уметничко друштво „Једнота“ Шид160.000,00
14.Удружење жена „Маслачак 2019“ Гибарац0
15.Књижевни клуб „Бато Дезитијаски“ Шид5.000,00
16.Ликовно удружење „Први уметници Војводине“ Шид108.200,00

Члан 3.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се  на огласној табли Општинске управе општине Шид  и на сајту општине Шид.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

            Подносиоци захтева имају право жалбе  на Одлуку о  расподели средстава за  програме и пројекте  из области културе  у року од 8 (осам) дана од  дана објављивања исте.

            Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава Општинско веће  општине Шид.

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ УСВОЈИО ЈЕ НОВЕ МЕРЕ РАДИ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ВИРУСА COVID – 19

Штаб за ванредне ситуације општине Шид на данашњој седници донео је следеће мере:За време боравка на јавним местима, а док траје опасност од ширења вируса COVID – 19 у затвореном простору грађани су дужни да обавезно носе заштитне маске и да одржавају међусобно растојање од најмање 1.5 м, односно на свака четири метра квадратна може бити једно лице. На отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од 1.5 метар ( испред продавница, апотека, банака…) ношење заштитних маски је обавезно. Забрањују се сва јавна окупљања с присуством више од ПЕТ лица у затвореном и на отвореном простору. Од ове мере изузете су радне организације, школске установе, тржни центри, продавнице и слични објекти за које важи прописано ограничење броја присутних особа у сваком тренутку у односу на квадратуру објекта ( минимално четрири метра квадратна по особи ).Радно време угоститељских објеката, ноћних клубова, тржних центара, објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара, бутика и дечјих играоница се ограничава тако да ови објекти неће радити радним даном од 17:00 часова до 05:00 часова наредног дана, а викендом неће уопште радити.Радно време козметичких и фризерских салона, салона лепоте, фитнес центара, теретана и других вежбаоница неће радити радним даном од 17:00 часова до 05:00 часова наредног дана, а викендом неће радити уопште.Угоститељски објекти који врше услуге доставе хране могу радити 24 часа укључујући и викенд у радном времену: -радним данима од 05:00 часова до 17:00 часова- након 17:00 часова до 23:00 часова може да продаје брзу храну путем шалтера-после 23:00 као и викендом може само достава хране.Радно време мењачница, занатских радњи, сервиса за моторна возила, техничких прегледа, сервиса беле технике ограничава се и они неће радити од 21:00 часова до 05:00 наредног дана, а суботом од 17:00 часова до 05:00 наредног дана. И у оваквим објектима се морају поштовати мере које се односе на максималан број лица у објекту, ношење заштитних маски и употреба дезинфекционих средстава.Радно време продавница прехрамбених производа, трговинских радњи, малопродајних објеката и трафика ограничава се тако да ови објекти неће радити од 21:00 часова до 05:00 часова наредног дана, као и викендом. Апотеке раде неограничено радним данима и викендом. Бензинске пумпе раде неограничено с тим да после 17:00 часова обављају само делатност продаје горива.Радно време зелених пијаца ограничава се на период од 05:00 часова до 17:00 часова радним данима, а викендом од 06:00 часова до 15:00 часова. На пијацам је обавезно ношење заштитних масака.Радно време биоскопа, галерија, музеја, позоришта, библиотека ограничава се тако да ови објекти неће радити од 17:00 часова до 05:00 часова наредног дана укључујући и викенд.Сви услужни објекти морају да одреде одговорно лице које ће бити задужено за стриктно спровођење превентивних мера у складу са одлукама Кризног штаба Републике Србије.Забрањује се рад свечаних сала, као и организовање прослава у затвореном и отвореном простору док постоји опасност од ширења вируса COVID – 19.

ОДЛУКA о додели средстава из буџета општине Шид намењених за програме и пројекте удружења на територији општине Шид у 2020. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 401-61/III-20

Датум: 03.12.2020. године

Шид

            На основу одредбе  члана  46 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),  члана 60.став 1. тачка 2. Статута општине Шид,(„Службени лист општине Шид „ број 1/19), a у вези члана 9. став 6.   и члана 11.став 1.Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег  дела средстава за финансирање  програма од јавног интетреса  која реализују удружења  на територији општине Шид („Службени лист општине Шид“број:3/19),Општинско веће општине Шид  је на седници  одржаној03.12. 2020. године, донело следећу

ОДЛУКУ

о додели средстава из буџета општине Шид намењених за програме

и пројекте удружења на територији општине Шид у 2020. години

Члан 1.

            Овом Одлуком одређује се износ средстава који се додељује из буџета општине Шид намењених за програме и пројекте удружења на територији општине Шид у 2020. години.

Члан 2.

Одобравају се дотације из члана 1. ове Одлуке:

1.Удружење жена „Моровићанке“ Моровић– у износу од 16.330,00 динара,
2.Удружење жена „Јамена“ Јамена– у износу од 8.024,00 динара,
3.Удружење жена „Филип Вишњић“ Вишњићево“– у износу од 25.000,00 динара,
4.Удружење жена „Златне руке 2018“ Вашица– у износу од 10.000,00 динара,
5.Удружење жена „Бикићанке“– у износу од 10.000,00 динара,
6.Удружење жена „Марја 2018“ Шид– у износу од 15.000,00 динара,
7.Удружење жена „Батровчанке“ Батровци– у износу од 30.000,00 динара,
8.Удружење жена „Радост“ Бачинци– у износу од 17.000,00 динара,
9.Удружење жена „Манастирски бисери“ Привина Глава– у износу од 10.000,00 динара,
10.Удружење жена „Шидијанке“– у износу од 6.000,00 динара,
11.Удружење жена „Извор“ Беркасово– у износу од 8.000,00динара,
12.Удружење жена „Бингулке“ Бингула– у износу од 6.000,00динара,
13.Удружење жена „Маслачак 2019“– у износу од 90.000,00динара,
14.Удружење жена „Адашевчанке“ Адашевци– у износу од 6.000,00динара,
15.Удружење жена „Вретено“ Кукујевци– у износу од 75.000,00динара,
16.Друштво за борбу против шећерне болести Шид– у износу од 50.000,00динара,
17.Међуопштинска организација слепих и слабовидих са седиштем у Руми– у износу од 25.000,00динара,
18.Удружење слепих и слабовидих општине Сремска Митровица– у износу од 15.000,00динара,
19.Удружење оболелих од мултипле склерозе „Мој Срем“– у износу од 15.000,00динара,
20.Међуопштинска организација глувих и наглувих Сремска Митровица– у износу од 15.000,00динара,
21.Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Шид– у износу од 30.000,00динара,
22.Удружење бубрежних инвалида Сремска Митровица– у износу од 30.000,00динара,
23.Друштво за церебралну и дечију парализу сремског округа– у износу од 40.000,00динара,
24.Удружење српских витезова– у износу од 7.000,00динара,
25.Мото клуб „Шид 2007“ Шид– у износу од 126.000,00динара,
26.Удружење винара „Деспотовац 1994“– у износу од 406.000,00динара,
27.Сремска свињокоља и кобасицијада– у износу од 150.000,00динара,
28.Завичајно удружење „Иванци“– у износу од 7.000,00динара,
29.Друштво учитеља „Сима Томовић“ Шид– у износу од 8.000,00динара,
30.Општинска организација инвалида рада Шид– у износу од 80.000,00динара,
31.Шидски еколошко хуманитарни центар– у износу од 14.000,00динара,
32.Удружење за заштиту напуштених животиња „Лела“ Шид– у износу од 30.000,00динара,
33.Удружење српско-руског пријатељства „Шид“ Шид– у износу од 20.280,00динара,
34.„Oпштинско удружење пензионера Шид“– у износу од 80.000,00динара,
35.Кинолошко друштво „Друг“– у износу од 20.000,00динара,
36.Невладина организација „Мисли глобално делуј локално“ Шид– у износу од 10.000,00динара,
37.Удружење „Ловачко друштво Зец“ Илинци– у износу од 26.000,00динара,
38.Удружење „Ловачко друштво Фазан Кукујевци“– у износу од 55.120,00динара,
39.Ловачко удружење „Церје“ Шид– у износу од 100.000,00динара,
40.Ловачко друштво „Адашевци“ Адашевци– у износу од 14.900,00динара,
41.Ловачко удружење „Граничар 1918“ Јамена– у износу од 30.000,00динара,
42.Ловачко удружење „Кулина“ Ердевик– у износу од 30.000,00динара,
43.Удружење „Ловачко друштво Ердевик“– у износу од 40.000,00динара,
44.Удружење „Ловачко друштво Филип Вишњић Вишњићево“– у износу од 27.500,00динара,
45.Ловачко удружење „Срем“ Шид– у износу од 100.000,00динара,
46.Општински ватрогасни савез Шид– у износу од 20.000,00динара,
47.Добровољно ватрогасно друштво Ердевик– у износу од 300.000,00динара,
48.Добровољно ватрогасно друштво Љуба– у износу од 10.000,00динара,
49.Добровољно ватрогасно друштво Шид– у износу од 40.000,00динара,

Члан 3.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној страници општине Шид.

ПРЕДСЕДНИК

Зоран  Семеновић

РЕШЕЊE О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

ОПШТИНСКА УПРАВА

НАЧЕЛНИК

Број: 436-48/IV-20

Дана: 26.11.2020.г.

На основу одредбе члана 5. став 2. а у вези члана 6. став 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 26/01, 42/02 УС 45/02 УС , 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12- УС , 47/13, 68/14 95/2018 i 99/2018 – одлука УС,86/19) и члана 36. став 1.алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број: 7/17,26/19), начелник Општинске управе општине Шид,  дана  26.11. 2020. године,  доноси

РЕШЕЊE

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У

 2021. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

I

Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид.

II

(1) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид у ПРВОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта  968,00 дин.

2) станова       37.400,00 дин.

3) кућа за становање 24.750,00 дин.

4) пословних зграда и других  (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности     47.300,00 дин.

5) гаража и гаражна места   9.900,00 дин.

Земљиште које је у катастру непокретности уписaно као земљиште у грађевинском подручју и неизграђено грађевинско земљиште које се налази у овој зони, а користи се као обрадиво земљиште за пољопривредну производњу (њива,воћњак,виноград и сл.),у сврху утврђивања пореза на имовину биће евидентирано као пољопривредно земљиште,те ће бити примењена цена по м2 за ту врсту непокретности у овој зони по цени од 88,00 дин.

(2) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021. години на територији општине Шид у ДРУГОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта  165,00 дин.

2) пољопривредног земљишта        40,70 дин.

3) шумског земљишта           46,20 дин.

4) станова       19.250,00 дин.

5)  кућа за становање            14.850,00 дин.

6) пословних зграда и других  (надземних и подземних) грађевинских објеката који служе за обављање делатности     23.375,00 дин.

7) гаража и гаражна места   6.875,00 дин.

            Земљиште које је у катастру непокретности уписaно као земљиште у грађевинском подручју и неизграђено грађевинско земљиште које се налази у овој зони, а користи се као обрадиво земљиште за пољопривредну производњу(њива,воћњак,виноград и сл.),у сврху утврђивања пореза на имовину биће евидентирано као пољопривредно земљиште,те ће бити примењена цена по м2 за ту врсту непокретности у овој зони по цени од 40,70 дин.

(3) Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у 2021 години на територији општине Шид у ТРЕЋОЈ зони износе:

1) грађевинског земљишта  88,00 дин.

2) пољопривредног земљишта        30,80 дин.

3) шумског земљишта           36,30 дин.

Земљиште које је у катастру непокретности уписaно као земљиште у грађевинском подручју и неизграђено грађевинско земљиште које се налази у овој зони, а користи се као обрадиво земљиште за пољопривредну производњу(њива,воћњак,виноград и сл.),у сврху утврђивања пореза на имовину биће евидентирано као пољопривредно земљиште,те ће бити примењена цена по м2 за ту врсту непокретности у овој зони по цени од 30,80 дин.

III

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Шид» и на интернет страни општине Шид.

IV

Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

НАЧЕЛНИК

Бојана Мравик дипл. правник

Рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године одржаће се у трајању од 15 дана, од 01.12.2020. до 15.12.2020. године

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,  21 000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15.12.2020. године.

О Д Л У К А о покретању поступка отуђења покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем јавног надметања и р а с п и с у ј е ОГЛАС за отуђење покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем јавног надметања

На основу члана 27.став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној својини ( “ Сл.гласник Републике Србије “ бр.24/2012, 88/2013 и 105/2014, 104/16 -др.закон, 108/16 и 113/17 ) и члана 60. став 1. тачка 14. Статута Општине Шид ( „Сл. лист општине Шид“ број: 1/19) Општинско веће општине Шид дана 18. 11.2020. године, доноси

О Д Л У К У

о покретању поступка отуђења покретне ствари – возила у својини

општине Шид, путем јавног надметања

и р а с п и с у ј е

ОГЛАС

за отуђење покретне ствари – возила у својини општине Шид, путем јавног надметања

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Предмет отуђењa je  покретнa ствар у својини општине Шид и то следеће возило:

  1. Mарка: VAZ модел:LADA GTE 21113 , запремина мотора: 1499 цм3, снага мотора: 66,7кw, година производње: 2004, врста: путничко возило

УСЛОВИ ОТУЂЕЊА/ПРОДАЈЕ

Отуђење се спроводи  путем јавног надметања, у складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гласник РС“, 16/18) и Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ( “Сл.гласник“,бр.53/12).

            Предметнo возилo се  отуђује, за цену која не може бити нижа од 50.000,00 динара.

Наведенo возилo се продаје  у виђеном стању и без права на рекламацију.

Заинтересована лица могу погледати возила од дана објављивања огласа, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова у Општинској управи општине Шид, ул. Карађорђева 2.

Трошкове пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила, као и друге трошкове који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

За подношење пријава и учествовање у поступку отуђења није потребно положити депозит.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем јавног надметања имају физичка и правна лица,

Поступак отуђења путем  јавног надметања одржаће се  дана 3.12.2020.године у 12,00 часова  у сали Скупштине општине Шид.

Уредна и потпуна пријава треба да садржи :

Све податке о подносиоцу пријаве:

за физичка лица : име и презиме,адресу, број личне карте и контакт телефон

за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње, извод из регистара надлежног органа,( које не може бити старије од 30 дана) и потврду о пореском идентификационом броју и контакт телефон

-за правна лица:назив и седиште, извод из регистара надлежног органа,( које не може бити старије од 30 дана) ), потврду о пореском идентификационом броју, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца, оверено од стране надлежног органа.и контакт телефон

Пријаве се достављају писарници Општинске управе општине Шид у затвореној и запечаћеној коверти, најкасније до 3.12.2020.године , до 11.00 часова на адресу Општинска управа општине Шид, Карађорђева 2. са назнаком : “Не отварати- пријава за куповину покретне  ствари-возила.“ На полеђини омота обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е-маил адресу, као и име особе за конаткт.

ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Поступак јавног надметања спровешће Комисија у саставу

1. Бранислав Чубрило

2. Игор Михајловић

3. Драган Јањић

Дана 03.12.2020.године , након одржаног јавног надметања,.Комисија ће сачинити записник и донети Одлуку.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава  неће моћи да учествују у поступку .

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи заказаном поступку  , сматраће се да је одустао од пријаве.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна  пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем ако почетну цену прихвати као купопродајну цену возила.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене,или уколико је један учесник у поступку јавног надметања, који уплати цену утврђену овом Одлуком , потписује изјаву о висини понуђене цене, коју је обавезан да уплати у року одређеном огласом.

Одлуку о избору понуђача донеће Комисија, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца.

Рок плаћања купопродајне цене је 8 дана од дана потписивања уговора о отуђењу.

Исплата купопродајне цене врши се у динарима.

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Шид или на тел. број 022/712-122, у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је Игор Михајловић.

Оглас објавити на огласној табли Општинске управе општине Шид.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД

Број: 022-51/III-20

Дана:.18.11.2020 године

Ш И Д

ПРЕДСЕДНИК

Зоран Семеновић